Benefity finansowe odpowiedzią na oczekiwania pracowników

Zakupowe zniżki, karty sportowe, a tym bardziej „owocowe czwartki” już nie wystarczą. Pracownicy oczekują od pracodawców konkretnych rozwiązań wspierających ich komfort finansowy. Wśród oczekiwanych przez nich benefitów pierwsze miejsca zajmują te związane z financial wellness. Jednym z nich mogą być niskooprocentowane pożyczki oferowane przez pracodawców we współpracy z portalem Cash. Dostęp do niego ma już ponad 330 000 pracowników w całej Polsce.

Karty sportowe, zwrot kosztów zakupu okularów czy ubezpieczenia grupowe – to pewien standard benefitów oferowanych dotychczas przez pracodawców. Jednak pandemia koronawirusa i kryzys gospodarczy pogorszyły sytuację wielu rodzin, powodując, że wiele osób, w tym pracownicy, baczniej ogląda teraz każdą złotówkę i  zwraca uwagę na stan swojego konta. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez GFK na zlecenie PZU Cash na reprezentatywnej grupie 800 respondentów zatrudnionych na umowę o pracę.

Okazuje się, że ostatnich kilkanaście pandemicznych miesięcy negatywnie odczuła w swoich portfelach 1/3 pracowników. Z drugiej strony, pandemia wpłynęła pozytywnie na zmianę postaw pracowników w kwestii oszczędzania. Co trzeci badany zaczął odkładać pieniądze, mimo że wcześniej nie miał tego w zwyczaju. Natomiast pracownicy, którzy już przed wybuchem pandemii starali się oszczędzać, teraz robią to bardziej sumiennie.  Martwić może to, że aż 40 proc. ankietowanych przyznaje, że nie ma żadnych oszczędności. Równo 50% uczestników badania przyznało, że pieniędzy wystarcza im na co dzień, chociaż brakuje na niespodziewane, większe wydatki.  Aż 34% pracowników 3-4 razy do roku zdarza się brak środków na koncie.

Uczestnicy badania zostali również poproszeni o wskazanie benefitów pracowniczych, które są dla nich atrakcyjne i naprawdę ważne. Wśród czołowych odpowiedzi aż trzy dotyczą typowo finansowego wsparcia. Zdaniem ankietowanych, tego rodzaju benefity mają realny wpływ na podniesienie ich komfortu życiowego. Potwierdza to, że trend budowania strefy komfortu finansowego pracownika (z ang. financial wellness) na dobre zawitał do Polski. Jest to istotne również ze względu na kondycję psychiczną, bo – jak wynika z badania – sytuacja finansowa jest jednym z najsilniejszych źródeł stresu dla pracowników. Brak możliwości utrzymania równowagi między wydatkami a posiadanymi źródłami finansowania może mieć bezpośredni wpływ na zaangażowanie pracowników, efektywność i uważność w realizacji powierzonych im zadań.

Odpowiedzią na nowe wzywania i zmianę w oczekiwaniach benefitowych pracowników jest portal Cash. Umożliwia on pracodawcom oferowanie atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek dla osób zatrudnionych w ich przedsiębiorstwach. Zdaniem uczestników badania, benefit w postaci pożyczki związanej z miejscem zatrudnienia zwiększyłby zaufanie do tej formy finansowania, bo pracodawca nie wprowadzi pracownika w błąd i nie będzie oferował ryzykownych dla pożyczkobiorcy rozwiązań. Oczywiście korzyści jest więcej. Ankietowani wymieniali również zwiększenie lojalności pracowników w stosunku do firmy czy wzrost atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy.

–  Bezpieczeństwo finansowe pracowników to temat, który zyskał szczególnie na znaczeniu ze względu na zawirowania ekonomiczne spowodowane przez pandemię. Cash  to element zintegrowanego ekosystemu pozapłacowych benefitów pracowniczych, tworzonego w ramach strategii Grupy PZU na lata 2021-2024.  Łączymy prostotę uzyskania wsparcia finansowego całkowicie zdalnie z atrakcyjnym oprocentowaniem – wszystko to bez ukrytych kosztów dodatkowych. Przy okazji dajemy pracodawcom benefit na miarę oczekiwań ich pracowników – zachwala Weronika Dejneka, prezes zarządu PZU Cash.