Wizytówka jako narzędzie komunikacji – 1 110 ankiet!

Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie oraz jej udostępnienie znajomym. Dzięki Waszej aktywności zebraliśmy 1110 ankiet. W tym tygodniu udostępnimy wyniki przeprowadzonego wcześniej badania oraz analizę preferencji Klientów względem wizytówki jako narzędzia ułatwiającego komunikację Klienta z firmą.