„Bezpieczny Dom” startuje w Radomiu

21 października w Radomiu wystartował projekt „Bezpieczny Dom” realizowany przez Państwową Straż Pożarną i PZU. W siedzibie Komendy Miejskiej PSP przygotowano pomieszczenia, które imitują mieszkanie. W salach odbędą się zajęcia dla dzieci na temat bezpieczeństwa pożarowego. Uczniowie pod okiem specjalistów poznają niebezpieczne sytuacje i dowiedzą się, jak im zapobiegać. Jest to pierwszy taki dom na Mazowszu. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu PZU.

„Bezpieczny dom” to projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Jego celem jest skuteczne i aktywne propagowanie bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem. Program składa się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej kolejności omawiane są sytuacje, w których może pojawić się ogień oraz sposoby zachowania w takich okolicznościach. Następnie uczniowie w pełni bezpiecznych warunkach wezmą udział w symulacji pożaru. Uczestnicy szkolenia, wchodząc do zaadaptowanych sal mogą wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę i widząc pożar zareagować we właściwy sposób.

„Bezpieczny Dom” składa się z pokoju dziennego, kuchni oraz łazienki. Dzieci mogą w nim zobaczyć, jak rozprzestrzenia się dym podczas pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla. Sprawdzą też, jak nagrzewają się drzwi, za którymi wybuchł pożar. Uczestnicy dowiedzą się jakie niebezpieczeństwa niesie ze soba piecyk gazowy i dlaczego należy dbać o właściwą wentylację pomieszczeń oraz specjalistyczne czujki. W kuchni dowiedzą się czym grozi niewłaściwe użytkowanie kuchenki. Uczestnicy przećwiczą także prawidłową ewakuację z miejsca objętego dużym zadymieniem.

Projekt, dofinansowany z funduszu prewencyjnego PZU, ma poprawić świadomość dzieci na temat pożaru i przełożyć się na prawidłowe zachowania. Każdy uczestnik programu otrzyma certyfikat „Dzielny Mały Strażak” za wykazanie się znajomością zasad bezpieczeństwa i sprawnością fizyczną.

źródło: PZU