BGŻ BNP Paribas Faktoring trzecim faktorem na rynku

Rok 2017 był dla BGŻ BNP Paribas Faktoring przełomowy. Przez każdy kolejny kwartał Spółka nie zwalniała tempa. W rankingach Polskiego Związku Faktorów sukcesywnie awansowała z siódmego miejsca, rok kończąc w pierwszej trójce najlepszych. Obroty Spółki przekroczyły 18,6 mld zł co w porównaniu z wartością powierzonych faktur w 2016 roku stanowi wzrost aż o 52 proc. Tempo jej wzrostu jest również bardzo imponujące w porównaniu z rynkiem. Według informacji prasowej PZF opublikowanej w lutym br.,  wzrost wartości wierzytelności powierzonych Faktorom w 2017 roku wyniósł 17 proc. Wartość obrotów to prawie 185 mld zł.

– Im bliżej czołówki zestawienia, tym trudniej jest osiągać dobre rezultaty. Dlatego jeszcze bardziej cieszy fakt, że raz obrany kierunek nie zszedł nam z oczu i konsekwentnie realizujemy strategię. Sukces osiągnęliśmy nie tylko dzięki nieustannemu rozwojowi narzędzi IT czy automatyzacji procesów, profesjonalnej kadrze, ale przede wszystkim dobrą ofertą, którą stale poszerzamy o rozwiązania odpowiadające na potrzeby, zarówno dużych korporacji jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw– komentuje Paweł Bryła prezes Zarządu BGŻ BNP Paribas Faktoring. – W efekcie, klienci spółki mogą skorzystać z bogatej oferty produktowej, od faktoringu tradycyjnego po produkty strukturyzowane, włączając import/export, polisy oraz przy współpracy z Bankiem BGŻ BNP Paribas rozwiązania cross-border. W portfolio znajduje się również „hybryda” produktowa czyli Linia Progresywna – narzędzie finansowania zobowiązań handlowych zabezpieczone należnościami. Warto podkreślić, że wyniki międzynarodowej grupy BNP Paribas Factoring również imponująco wzrosły. Obroty przekroczyły w 2017 roku wartość 154 mld EUR, co stanowi wzrost o 10 proc. – podkreśla Paweł Bryła.

– Sukcesywnie rośnie również baza obsługiwanych przez nas klientów, a tym samym kontrahentów. Jednak o efektywnej działalności  BGŻ BNP Paribas Faktoring świadczą nie tylko rezultaty brane pod uwagę w rankingach. W 2017 roku Spółka przeprowadziła badanie satysfakcji wśród swoich klientów, którego wyniki są wręcz zobowiązujące. Według badania przeprowadzonego w listopadzie przez GFK Polonia, 9 na 10 klientów BGŻ BNP Paribas Faktoring jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z naszych usług, a co drugi nas poleca – powiedział Paweł Nowak, członek Zarządu BGŻ BNP Paribas Faktoring odpowiedzialny za sprzedaż.

W 2018 roku spółka deklaruje dalszy rozwój. Pomimo wielu przeciwności jakimi mogą okazać się zmiany w podatku VAT (tzw. Split Payment), Zarząd spółki jest spokojny o jej rezultaty. Przygotowania do zmian w otoczeniu prawnym spółka rozpoczęła już pod koniec 2017 roku i nieprzerywanie realizuje projekty z tego zakresu.

– Uczestniczymy w konsultacjach oraz kongresach poświęconych tematyce nadchodzących zmian. Na bieżąco śledzimy ustalenia środowiska Faktorów z Ustawodawcą. W pracach nad dostosowaniem procesów wspiera nas również grupa BNP Paribas. W związku z tym na ten moment nie widzimy ryzyk, które mogłyby wpłynąć na bieżącą obsługę naszych klientów – podsumowuje Paweł Bryła.