BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł w sierpniu 2019 r. (+13,7%)

Wartość BIK Indeksu – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Najnowszy sierpniowy odczyt wyniósł (+13,7%), co oznacza, że w sierpniu 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 13,7% w porównaniu z sierpniem 2018 r.

W sierpniu 2019 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 35,07 tys. klientów w porównaniu do 35,46 tys. rok wcześniej – jest to spadek o 1,1%. Warto odnotować, że w lipcu br. takich klientów było 41,4 tys., czyli o 18% więcej niż w sierpniu. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w sierpniu 2019 r. wyniosła 278,73 tys. zł. i była o 10,0% większa niż rok wcześniej.

– Sierpniowa wartość indeksu była o 6,2 p.p. niższa w porównaniu do wartości z lipca br. (19,9%). Natomiast wysoki sierpniowy odczyt popytu na poziomie +13,7%, w stosunku do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym, należy tłumaczyć wzrostem średniej wartości wnioskowanego kredytu o 10,0%.

Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w sierpniu 2019 r. była zbliżona do liczby wnioskujących w sierpniu 2018 r. – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Nadal utrzymuje się więc wysoki popyt na finasowanie nieruchomości kredytem bankowym. W ośmiu miesiącach 2019 r. łącznie 310,63 tys. osób wnioskowało o kredyt mieszkaniowy. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku jest to więcej o 15,12 tys., czyli o 5%.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy

 

Metodyka indeksu:
Wskaźnik BIK Indeks – PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe
na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka indeksu została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeks publikowany jest co miesiąc.