BNP Paribas Bank Polska i EBI wspólnie działają na rzecz inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w Polsce

Banki zawarły umowę gwarancji w wysokości 71,2 mln PLN na wsparcie finansowania przez BNP Paribas Bank Polska polskich projektów w zakresie efektywności energetycznej. Jest to pierwsza operacja podziału ryzyka pomiędzy bankami realizowana w Polsce w ramach unijnego programu „PF4EE”. Beneficjentami projektu będzie około 15 tys. podmiotów.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawarł z BNP Paribas Bank Polska umowę udzielenia gwarancji na kwotę 71,2 mln PLN w celu zapewnienia „gwarancji portfela z tytułu pierwszej straty” na wsparcie finansowania projektów skutkujących poprawą efektywności energetycznej, realizowanych przez polskich właścicieli domów, mikrogospodarstwa rolne, a także wspólnoty mieszkaniowe. Środki z gwarancji będą wsparciem finansowania, które  w ramach umowy z EBI planuje udostępnić BNP Paribas Bank Polska na projekty związane z efektywnością energetyczną, w łącznej kwocie 742 mln PLN. Oczekuje się, że beneficjentami projektu będzie około 15 tys. podmiotów. Gwarancja EBI została przyznana w ramach instrumentufinansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej („PF4EE”), którego współtwórcami są EBI i Komisja Europejska w ramach programu LIFE.

Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, dla których wsparcie zapewniają BNP Paribas Bank Polska i EBI, jest jednym z głównych celów polskiego rządu oraz Unii Europejskiej. Działanie ma na celu ułatwienie inwestowania w poprawę efektywności energetycznej i energię odnawialną polskim właścicielom domów, gospodarstwom rolnym oraz wspólnotom mieszkaniowym. Wsparcie udzielane w ramach programu może zostać wykorzystane na instalację odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych i mikro gospodarstwach rolnych oraz na sfinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych. Wśród inwestycji, które mogą być objęte tym finansowaniem, są także instalacje fotowoltaiczne dla prywatnych właścicieli domów i mikro gospodarstw rolnych. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych, wsparciem objęty jest szeroki zakres inwestycji na rzecz efektywności energetycznej, który obejmuje instalacje w energooszczędne okna lub elewacje, systemy ogrzewania i wentylacji oraz odnawialne źródła energii zintegrowane z budynkami.

Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska stwierdziła: – W kontekście działań na rzecz klimatu wiele można zyskać dzięki efektywności energetycznej. Inwestowanie w projekty dotyczące zmian klimatycznych nie sprowadza się wyłącznie do wytwarzania energii czy e-mobilności. Niezbędny jest także ogromny wysiłek, by lepiej zarządzać energią, którą zużywamy, i lepiej ją wykorzystywać. Zgodnie ze zobowiązaniem EBI do podniesienia udziału naszego finansowania w projektach związanych ze zmianami klimatycznymi do 50% do 2025 r. z pełnym zaangażowaniem wspieramy ten projekt we współpracy z naszym wieloletnim partnerem BNP Paribas Bank Polska, ponieważ da on polskim właścicielom domów i gospodarstw rolnych szansę na zmniejszenie ich oddziaływania na środowisko oraz pozwoli zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię.

Jarosław Rot, dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami, odpowiedzialny za Centrum Kompetencyjne w zakresie zrównoważonego finansowania w BNP Paribas Bank Polska, dodał: – Do kluczowych tematów debaty publicznej i wyzwań, przed którymi wszyscy stoimy, należy dbałość o środowisko naturalne oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej. W BNP Paribas Bank Polska podejmujemy aktywnie inicjatywy, których celem jest wspieranie tworzenia zrównoważonej gospodarki i zapewnienie ochrony zasobów naturalnych. Jako pierwsi na polskim rynku nawiązaliśmy współpracę z instytucjami unijnymi w zakresie instrumentu PF4EE. Dzięki niej możemy zaoferować naszym klientom finansowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ich domach i gospodarstwach rolnych oraz projektów termomodernizacji budynków wielorodzinnych na masową skalę. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w transformacji energetycznej tak wielu segmentów rynku oraz wspierać szerokie grono Polaków w produkcji energii odnawialnej z urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych.

Unijna komisarz ds. energii Kadri Simson powiedziała: – Efektywność energetyczna stanowi kwestię o priorytetowym znaczeniu dla wielu krajów na całym świecie. Należy ona do zasadniczych elementów polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz zajmuje kluczowe miejsce w procesie przechodzenia na produkcję czystej energii. Z tych powodów zasada zapewnienia przede wszystkim efektywności energetycznej jest dewizą, która przyświeca naszemu życiu i pracy. Zważywszy na wyzwania, z którymi przyszło nam się w tym roku zmierzyć w związku z wybuchem pandemii COVID-19, efektywność energetyczna będzie miała jeszcze większą rolę do odegrania w przyszłości, gdy będziemy dążyć do odbudowy gospodarczej: z realizacją małych projektów energetycznych wiąże się znaczny potencjał w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i obniżania rachunków za energię. Bardzo się cieszę, że projekty, które podnoszą poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczną realizowane są także w Polsce.