BNP Paribas Leasing Services pozwala klientom odroczyć spłatę rat o pół roku

BNP Paribas Leasing Services umożliwia przesunięcie płatności rat, wynikających z umów pożyczkowych i leasingowych o 6 miesięcy. To wyjście naprzeciw potrzebom klientów, którzy w związku z pandemią COVID-19 napotykają trudności w działalności biznesowej. Oferta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

„Prolongata 6 miesięcy” to produkt umożliwiający przesunięcie terminów płatności rat w umowach pożyczki i leasingu o 6 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem umowy. Z wnioskiem o prolongatę mogą wystąpić Klienci, którzy nie mają przeterminowanych należności, ich umowa nie była restrukturyzowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a  w przypadku umów leasingu – nie była przedmiotem cesji.

Oferta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, poza kosztami odsetkowymi według stopy umownej. W ramach prolongaty, umowa jest wydłużana o sześciomiesięczny okres karencji. Karencja obejmuje spłatę kredytu i odsetek z jednoczesną kapitalizacją tych odsetek.

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: prolongata@corp.bnpparibas.com 

W wiadomości należy zawrzeć następujące dane:

  1. Dane rejestrowe z podaniem numeru NIP/REGON/PESEL
  2. Dane kontaktowe – adres email, numer telefonu, adres pocztowy
  3. Numery umów, których dotyczy wniosek
  4. Krótkie uzasadnienie wniosku

Cały proces może zostać przeprowadzony zdalnie. Dzięki uproszczonej procedurze rozpatrywania wniosków, po przejściu weryfikacji klient otrzyma wiadomość zwrotną z symulacją nowego harmonogramu. Po jego akceptacji BNP Paribas Leasing Services prześle podpisany aneks, na mocy którego harmonogram rat w umowie zostanie zmieniony. Procedura uproszczona dotyczy rozpatrywania wniosków klientów, o zaangażowaniu w Grupie BNP Paribas do 1 mln zł – przy większych ekspozycjach, obowiązuje indywidualny tryb rozpatrywania.

Więcej informacji o możliwości prolongaty można uzyskać dzwoniąc pod następujące numery:

  • Dla Klientów BNP PARIBAS LEASING SERVICES sp. z o. o. – tel. 22 829 97 67 (wew. 4)
  • Dla Klientów BNP PARIBAS BANK POLSKA SA – tel. 22 566 96 50 (wew. 4)

lub pod linkiem https://leasingsolutions.bnpparibas.pl/ .