BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT: INWESTYCJE ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE O WARTOŚCI 6,5 MLD EURO, COROCZNY 50% WZROST AKTYWÓW OD 2010 ROKU

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie inwestorów możliwością połączenia wyników finansowych z kwestiami społecznymi oraz środowiskowymi, BNP Paribas Wealth Management oferuje od 2007 roku produkty obejmujące inwestycje społecznie odpowiedzialne (SRI) oraz inwestycje zaangażowane społecznie (Impact Investing) oparte na strategii, która łączy w sobie otwartą architekturę, wiedzę specjalistyczną oraz innowacje.

Od roku 2010 BNP Wealth Management odnotowuje coroczny 50% wzrost aktywów lokowanych w inwestycje społecznie odpowiedzialne oraz społecznie zaangażowane, których wartość wynosi obecnie 6,5 mld euro. Inwestycje obejmują takie sektory jak efektywność energetyczną, oczyszczanie ścieków oraz przedsiębiorczość społeczną.

– Międzynarodowy kontekst gospodarczy i finansowy, rekordowe wyniki generowane przez produkty odpowiedzialne społecznie, jak również kluczowe przyszłe wyzwania omówione podczas „Tygodnia Odpowiedzialnego Inwestowania”, poprzedzającego Paryską Konferencję Klimatyczną w 2015 (COP 21), zwiększają apetyt inwestorów na produkty tego typu – mówi Elisabeth Karako, Dyrektor ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Filantropii Indywidualnej oraz Oferty Inwestycji Społecznie Odpowiedzialnych (CSR, Individual Philanthropy and SRI Offerings).

SRIness Rating – innowacyjne narzędzie ratingowe

Aby wesprzeć rosnący popyt, zdywersyfikować ofertę oraz znaleźć najlepsze produkty na rynku, począwszy od tych “najlepszych w swojej klasie” do funduszy tematycznych oraz produktów odpowiedzialnych (produktów zaangażowanych społecznie, produktów strukturyzowanych itd.), BNP Paribas Wealth Management opracował własne narzędzie ratingowe – SRIness Rating, wykorzystywane do oceny funduszy odpowiedzialnych społecznie (SRI), uwzględniającej jakość niefinansowych aspektów procesu inwestycyjnego oraz odpowiedzialną postawę firmy zarządzającej aktywami. Kolejnym etapem w procesie wyboru funduszu jest jego ocena finansowa.

W oparciu o powyższą metodę, BNP Paribas Wealth Management wybrał prawie 200 funduszy SRI spośród 2 000 funduszy dostępnych na rynku[1]*.

– Obserwujemy duże zainteresowanie produktami odpowiedzialnymi społecznie wśród naszych europejskich klientów, zwłaszcza w Belgii, Holandii oraz we Francji  Inwestycje odpowiedzialne społecznie cieszą się coraz większą popularnością wśród inwestorów w USA, a Bank of the West Wealth Management rozbudowuje platformę produktów odpowiedzialnych społecznie, aby zaspokoić popyt na inwestycje tego typu – podkreśla Eléonore Bedel, która odpowiada za obszar Inwestycji Odpowiedzialnych Społecznie oraz Społecznie Zaangażowanych.„Produkty odpowiedzialne to rozwijający się rynek oraz główne źródło innowacji.”

BNP Paribas Wealth Management planuje rozszerzyć ofertę produktów odpowiedzialnych społecznie, dodając nowe inwestycje wywołujące skutki społeczne oraz środowiskowe, po pojawieniu się na rynku powiązanych z nimi produktów finansowych.

Rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów innowacyjnymi produktami odpowiedzialnymi społecznie

BNP Paribas Wealth Management jako pierwszy spośród banków specjalizujących się w usługach bankowości prywatnej oferował klientom pierwsze obligacje strukturyzowane tzw. “Zielone Obligacje“, wyemitowane przez Bank Światowy w 2014 roku.

W wyniku emisji zebrano prawie 100 mln EUR na szczeblu międzynarodowym.

BNP Paribas Fortis wprowadził do oferty w Belgii w 2014 roku fundusz funduszy SRI, oparty na strategii otwartej architektury, z minimalną kwotą inwestycji wynoszącą 10 000 EUR. Fundusz zgromadził już prawie 1 mld EUR.

[1] KPMG, Badanie Europejskich Funduszy Odpowiedzialnych Społecznie, 2015

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas