BOŚ Bank uczestniczy w finansowaniu modernizacji baterii koksowniczej w Koksowni Przyjaźń

14 maja b.r. w siedzibie Centrum Biznesowego BOŚ S.A. w Katowicach, Bank Ochrony Środowiska S.A. podpisał z JSW KOKS S.A. umowę na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą “Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń”, które jednocześnie podlega dofinansowaniu pożyczką na podstawie odrębnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie, będące przedmiotem kredytowania, ukierunkowane jest na zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez zmianę procesu technologicznego produkcji koksu oraz zastosowanie szeregu rozwiązań technicznych i pro-ekologicznych, czego efektem będzie obniżenie wielkości emisji pyłowo – gazowej z baterii.

Wysokość kredytu udzielonego przez BOŚ S.A. to 60,1 mln zł.