BOŚ Bank wsparł energooszczędną inwestycję GPP Business Park

Spółka GPP Business Park zrealizowała inwestycję polegającą na stworzeniu nowoczesnego, energooszczędnego kompleksu biurowo – magazynowego w Katowicach. Dzięki udzielonemu przez Bank wsparciu w wysokości 35 mln EUR, będzie mogła stawiać kolejne budynki o podobnym charakterze.

GPP Business Park S.A. przekształca tereny, znajdujące się na pograniczu Katowic i Siemianowic Śląskich, w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej. Nadrzędnym celem tej działalności jest realizacja inwestycji zgodnie z wysokimi standardami dla zrównoważonego budownictwa, zorientowanego na rozwój technologiczny zgodny z nurtem prośrodowiskowym.

Konsekwencją takiego podejścia była budowa finansowanego m.in. przez BOŚ Bank energooszczędnego kompleksu biurowego GPP Business Park, w skład którego wchodzą obecnie cztery unikalne budynki biurowe. Pierwszy z biurowców, Goeppert – Mayer, jako pierwszy i jak dotąd jedyny w Polsce, a drugi w Europie kontynentalnej, otrzymał w ramach brytyjskiego systemu certyfikacji budynków zrównoważonych certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie OUTSTANDING, potwierdzając tym samym przyjazność dla środowiska naturalnego oraz komfort użytkowników budynków. Pozostałe dwa budynki biurowe – Stern i Alder – zostały certyfikowane na poziomie EXCELLENT. Budynek czwarty Bloch jest obecnie w procesie certyfikacji – docelowy poziom OUTSTANDING.

Uzyskanie certyfikacji na tak wysokim poziomie umożliwiło zastosowanie wysokosprawnego ogrzewania gazowego, systemu trigeneracji – skojarzonego wytwarzania prądu, ciepła i chłodu, energooszczędnego systemu oświetleniowego zintegrowanego z głowicą pogodową oraz sterowanymi żaluzjami o wysokiej izolacyjności termicznej optymalizującymi natężenie światła, nowoczesnych central wentylacyjnych z wysokosprawnym systemem odzysku ciepła, energooszczędnych wind, gromadzenia i ponownego wykorzystania wody deszczowej, wodooszczędnej armatury, stacji ładowania samochodów o napędzie elektrycznym, zielonych dachów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych

Zaawansowany w obszarze efektywności energetycznej budynek Bloch spełnia wymogi, które zaczną obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2021 r. Całościowe zapotrzebowanie energii pierwotnej budynku wynosi zaledwie 30 proc. względem budynku referencyjnego.

Udzielona przez BOŚ Bank pożyczka na okres 10 lat pozwoli na zrefinansowanie wcześniej udzielonych przez bank kredytów oraz realizację przez Spółkę kolejnych inwestycji.