BOŚ pozyska ponad 300 mln zł z emisji akcji

Bank Ochrony Środowiska, wyemituje 30 074 426 nowych akcji po 10 zł. Bank pozyska w ten sposób 300 744 260 zł na rozwój akcji kredytowej w obszarze projektów proekologicznych m.in. zakrojonych na dużą skalę i realizowanych przez rząd programów antysmogowych czy Programu Mieszkanie+.

– BOŚ jest jedynym w Polsce bankiem o tak wysokich kompetencjach, popartych ponad 27 letnim doświadczeniem, specjalizujący się w finansowaniu projektów proekologicznych. Dzięki kapitałowi pozyskanemu z emisji akcji wykorzystamy pojawiającą się szansę rynkową dla wzmocnienia pozycji Banku na rynku kredytów proekologicznych. Bank wpisuje się w szereg inicjatyw związanych z wdrożeniem Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowanych przy wspólnym udziale z naszym Głównym Akcjonariuszem – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszami Wojewódzkimi – mówi Bogusław Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska. – Pozyskanie środków w tak wymagającym na rynku kapitałowym, uznajemy za duży sukces. Indeks WIG Banki spadł od początku roku o kilka procent. Zaufanie inwestorów, którzy nabyli akcje Banku i dostrzegli potencjał rozwoju BOŚ, jest dla nas bardzo istotne, bowiem pozwala nie tylko na realizację naszych planów strategicznych, stwarza także możliwość angażowania się w innowacyjne i rozwojowe dla Banku projekty, które są zgodne z założeniami biznesowymi oraz ideą Banku, jako jednego z filarów rozwoju polityki ekologicznej Kraju – dodaje Białowąs.

Bank Ochrony Środowiska realizuje prace nad prospektem emisyjnym związanym z dopuszczeniem nowych akcji do obrotu na GPW. Złożenie prospektu do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego nastąpi w ciągu kilku tygodni.