BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. zmienia nazwę na AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

  • Zmiana nazwy jest następstwem włączenia spółki do Grupy AXA.

  • Ubezpieczyciel ma również nowy adres, logo i serwis internetowy.

Grupa AXA ogłosiła w 2014 r. zakup 100% udziałów w BRE TUiR S.A., spółce zależnej Grupy mBanku z segmentu ubezpieczeń majątkowych. Dodatkowo AXA zawarła 10-letnie, wyłączne umowy bancassurance z mBankiem – wiodącym bankiem na polskim rynku w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie – ochronnych.

W marcu 2015 r. spółka BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. została włączona do struktur Grupy AXA. Od tego momentu jest stopniowo integrowana z Grupą, a zmiana jej nazwy stanowi zwieńczenie całego procesu.

Od 1 grudnia 2015 r. spółka funkcjonuje pod nazwą AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Zmianie uległ również jej adres – od tej chwili jest to ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. AXA Ubezpieczenia posługuje się także nowym logo, zgodnym z identyfikacją wizualną całej Grupy, oraz serwisem internetowym www.axaubezpieczenia.pl.

Przeprowadzone zmiany nie wpływają w żaden sposób na warunki zawartych do tej pory polis. Klienci mogą być spokojni, a ich obsługa będzie przebiegać bez zakłóceń. Produktami można zarządzać dokładnie w taki sam sposób jak do tej pory. Numery kontaktowe do ubezpieczyciela pozostają bez zmian. Klienci nie muszą również dopełniać żadnych formalności – mówi Agnieszka Dąbrowska, Dyrektor Departamentu Sprzedaży, Marketingu i Obsługi Klienta AXA Ubezpieczenia

Pozostałe dane, takie jak numery NIP, REGON oraz KRS, nie uległy zmianie.

Tylko w Polsce Grupa AXA ma milion klientów, zaś łącznie zaufały jej 103 miliony ludzi w 59 krajach świata. Tym samym klienci dawnego BRE Ubezpieczenia znaleźli się pod opieką marki ubezpieczeniowej numer 1 na świecie*.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.axaubezpieczenia.pl.

*Według rankingu Best Global Brands sporządzonego przez firmę Interbrand

źródło: AXA