Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego, został uhonorowany tytułem Wizjonera Rynku IT@Bank 2019.

Jak podano podczas uroczystego wręczenia nagrody, „Brunon Bartkiewicz to wyjątkowa osobowość, autentyczny lider z wewnętrznym poczuciem misji. Łącząc zrównoważoną wizję rozwoju firmy z otwartością na trendy i pomysłowością zamienia cyfrowe wyzwania w szanse dla banku. Inspiruje i otwiera nowe perspektywy dla biznesu, promuje innowacyjność i buduje kompetencje jutra. Tworzy trwałą wyróżniającą się kulturę organizacyjną kształtując nowe modele pracy i wynosząc wartości na wyższy poziom.”

Nagrodę Wizjonera Rynku IT@Bank 2019 wręczyli Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich oraz Andrzej Wolski, wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Konferencja IT@BANK to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce doroczne spotkanie środowiska informatycznego z polskim sektorem bankowym, podczas którego prezentowane są najnowsze technologie wykorzystywane w bankowym IT.