BZ WBK będzie dla MŚP nie tylko bankiem

Bank Zachodni WBK umacnia swoją pozycję na rynku usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie nie tylko dostawcą usług finansowych, ale także partnerem wspierającym firmy w generowaniu nowych strategii i koncepcji rozwoju. Realizacja idei wsparcia polskich przedsiębiorstw w kontekście szerszym niż tylko dostarczanie finansowania ma przynieść wzrost udziałów rynkowych BZ WBK w obsłudze segmentu MŚP.

W 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie danych GUS szacowała, że w strukturze udziału w PKB przedsiębiorstw (ok. 73 proc. całego PKB) MSP generują co drugą złotówkę (48,5 proc.), w tym najmniejsze firmy blisko co trzecią (29,7 proc.), zaś średnie 11 proc. – W Polsce mamy coraz więcej korporacji, które są znanymi przykładami sukcesu i które pracują na pozycję naszej gospodarki na świecie, ale ogromną siłą są małe i średnie firmy. Potrzebujemy, aby stały się one bardziej innowacyjne i rósł ich udział w generowaniu wartości dodanej w gospodarce. Tym bardziej, że w polskich małych i średnich firmach tkwi duży potencjał. Naszą misją jako banku jest, aby go uwolnić – mówi Feliks Szyszkowiak, Członek Zarządu Banku Zachodniego S.A.

Firmowe ewolucje

Sposób, w jaki Bank Zachodni WBK chce zachęcić polskie MŚP do ewolucji w kierunku innowacji, większej efektywności oraz rozwoju skali prowadzonego biznesu, jest innowacyjny. Bank przygotował „Firmowe Ewolucje” – telewizyjne show skierowane do małych i średnich przedsiębiorców, które pokazuje szerokiemu gronu odbiorców, jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami w biznesie. Jest to program edukacyjny, ale jednocześnie rozrywkowy. Do udziału zostało zaproszonych 10 firm z różnych branż, którym będzie doradzało pięciu ekspertów, autorytetów w zakresie sprzedaży, marketingu i HR-u. Wśród gości specjalnych znajdą się m.in. Karolina Ferenstein-Kraśko czy Mariusz Pudzianowski. Częścią „Firmowych Ewolucji” jest także strona internetowa poświęcona programowi.

Inspirować, nie tylko finansować

Strategia BZ WBK dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw będzie realizowana przez zapewnianie im jak najszerszego wsparcia informacyjnego z zakresu różnych, także pozafinansowych, aspektów prowadzenia biznesu oraz przez nową ofertę, nad którą trwają prace. – Już wcześniej włączyliśmy do naszych usług element edukacji i motywacji. Myślę tu głównie o Akademii Przedsiębiorcy, ogólnopolskim programie, który prowadzimy już od 6 lat. Od kilku lat organizujemy też spotkania lokalne, gdzie tematyka jest dostosowana do specyfiki danego regionu czy oczekiwań uczestników. To podejście się sprawdziło i jest doceniane przez firmy. Teraz uzupełniamy je o dodatkowe projekty. Równolegle pracujemy nad produktami i rozwiązaniami, które będą kompleksowo uwzględniać potrzeby małych i średnich firm – podkreśla Feliks Szyszkowiak.

W tym roku Akademia Przedsiębiorcy odbywa się pod hasłem „Jak wyprzedzić konkurencję w wyścigu po dotacje unijne”. W czerwcu odbyło się 12 spotkań, od września do grudnia odbywa się kolejnych 38. Dotacje unijne i pomoc w ich absorpcji przez polskie firmy są jednym z priorytetów strategii BZ WBK na najbliższe lata. – Nasz cel jest prosty: pomóc w zdobyciu środków unijnych jak największej liczbie firm i stymulować wykorzystanie całej dostępnej puli – mówi Feliks Szyszkowiak. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki projektowi Unia Biznesu, w którym bank będzie współpracować z ponad 200 doradcami unijnymi, gotowymi pomagać przedsiębiorcom w wypełnianiu wniosków. Wiedza o możliwościach w nowej perspektywie jest przekazywana podczas warsztatów Akademii Przedsiębiorcy, a realizację projektów unijnych umożliwią pakiety finansowania oferowane przez bank.

BZ WBK także dla startupów

Oprócz zmian w ofercie dla już istniejących firm, Bank chce wspierać te nowo powstające. Od października do grudnia będzie realizować projekt „Inkubator Przedsiębiorczości BZ WBK II”. Na razie odbywa się on w województwach kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim i obejmuje m.in. serię szkoleń z przedsiębiorczości, tworzenia biznesplanu, sprzedaży, aspektów prawnych czy budowania relacji oraz 10 godzin indywidualnego doradztwa gospodarczego i mentoring specjalistów bankowych. Do tego Bank oferuje atrakcyjną pożyczkę na rozpoczęcie działalności i utworzenie dodatkowego miejsca pracy.

źródło: Bank Zachodni WBK