Certyfikat ekologiczny Green Office dla ING Banku Śląskiego

Budynki centrali ING Banku Śląskiego w Katowicach i w Warszawie uzyskały certyfikat ekologiczny Green Office. To potwierdzenie dla ekologicznego zarządzania biurem.

Niezależni audytorzy z międzynarodowej Fundacji dla Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education) potwierdzili, że ING Bank Śląski jest firmą o wysokiej świadomości ekologicznej, działa zgodnie z przyjętą Deklaracją Ekologiczną i osiąga cele wyznaczane przez Program Środowiskowy. Buduje Kulturę OFF’ową poprzez małe kroki i zmianę codziennych nawyków tak w biurze, jak i w domu.

Przyznanie certyfikatu Green Office wiąże się ze spełnieniem kryteriów standardu ekologicznego. Pierwszą grupą są kryteria techniczne takie, jak: zarządzanie zużyciem wody, energii elektrycznej i segregacją odpadów. Drugą grupą są kryteria związane z edukacją ekologiczną pracowników, klientów, dostawców, a także tworzeniem przyjaznego środowiska pracy.