Certyfikaty ING Turbo oparte o dwa nowe instrumenty bazowe – pallad oraz kontrakty na 30-letnie obligacje USA

12 września na Giełdzie Papierów Wartościowych zostały wprowadzone do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane ING Turbo oparte o notowania palladu oraz kontraktów na 30-letnie obligacje rządu amerykańskiego.

Klienci posiadający certyfikaty ING Turbo mają dostęp do 40 instrumentów bazowych. Nowo dodane pozwalają handlować na wzrosty lub spadki 5 surowców oraz drugiego, po obligacjach rządu niemieckiego, długu państwa rozwiniętego.

Pallad to metal szlachetny odkryty w 1803 roku, wykorzystywany jednak od niedawna. Używany jest m.in. w katalizatorach samochodowych, sprzęcie elektronicznym czy stomatologii. W mniejszym stopniu wykorzystywany jest też do produkcji białego złota.

Kontrakty na 30-letnie obligacje rządu amerykańskiego są instrumentem opartym o notowania długu USA, będącego największą gospodarką świata.

Certyfikaty Turbo to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi dla nich są min. akcje największych polskich i międzynarodowych spółek, główne indeksy wybranych światowych giełd, surowce i pary walutowe. Certyfikaty Turbo po raz pierwszy zostały wyemitowane przez ING na rynku holenderskim w 2008 r. Produkt został również udostępniony inwestorom we Francji, Niemczech oraz Polsce. Jest to instrument przeznaczony dla aktywnych inwestorów oraz osób, które akceptują ponadprzeciętny poziom ryzyka inwestycyjnego.

Więcej informacji o certyfikatach i ich budowie na stronie www.ingturbo.pl/akademia