Certyfikaty strukturyzowane „Kopalnia Zysku II” w Banku BGŻ BNP Paribas

W Banku BGŻ BNP Paribas trwają zapisy na strukturyzowane certyfikaty „Kopalnia Zysku II”. Wynik inwestycji jest zależny od notowań indeksu Stoxx Europe 600 Basic Resources Price EUR, skupiającego akcje dwudziestu europejskich spółek zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem surowców przemysłowych. Jest to już kolejna emisja certyfikatów strukturyzowanych prowadzona w Banku BGŻ BNP Paribas, oparta na tym indeksie. Posiadacze mogą liczyć na zysk w wysokości 3,9 proc. już po 6 miesiącach.  

– Konstruując kolejne certyfikaty strukturyzowane w oparciu o indeks skupiający akcje spółek z branży surowcowej szukamy możliwości zapewnienia inwestorom zadowalającego zysku. Spółki wydobywcze zredukowały w ostatnich latach koszty dostosowując się do niższych poziomów cen surowców. Niższe ceny surowców wpłynęły również na ograniczenie wydatków inwestycyjnych. Obserwowane obecnie odbicie notowań, rozpoczyna kolejny etap cyklu, który powinien charakteryzować się wysoką dynamiką poprawy zysków przez firmy, których akcje są w indeksie – mówi Marek Jaczewski, ekspert ds. Obsługi Rynku Pierwotnego w Banku BGŻ BNP Paribas. – Biorąc pod uwagę dynamicznie rosnące ceny surowców, jest to bardzo ciekawa i godna rozważenia propozycja inwestycyjna, tym bardziej, że certyfikat ma wbudowaną warunkową ochronę kapitału, a emitent planuje wprowadzenie go do obrotu na GPW – podkreśla Marek Jaczewski.  

Trzyletnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Kopalnia Zysku II” są oferowane szerokiemu gronu klientów Banku BGŻ BNP Paribas. Emisja certyfikatów może zakończyć się już po 6 miesiącach, jeżeli wartość indeksu nie będzie niższa niż w obserwacji początkowej (tj. w dniu 26 stycznia 2018 r.).

Subskrypcja na certyfikaty „Kopalnia Zysku II” kończy się 24 stycznia a okres inwestycji wynosi trzy lata z możliwością dokonania wcześniejszego automatycznego wykupu przez Emitenta. Ofertę przygotowało Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas, a zapisy subskrypcyjne przyjmowane są w oddziałach Banku prowadzących obsługę klientów Bankowości Premium, Bankowości Prywatnej, w Centrum Inwestycyjnym BGŻOptima oraz online dla osób posiadających dostęp do rachunku maklerskiego prowadzonego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas. Kupon w wysokości 3,9 proc. (wraz z wartością nominalną) zostanie wypłacony po 6 miesiącach inwestycji, jeżeli wartość Indeksu Bazowego w Pierwszym Dniu Obserwacji, będzie równa lub wyższa w stosunku do wartości Poziomu Początkowego. W przeciwnym razie produkt będzie kontynuowany, a w następnych okresach półrocznych nastąpią kolejne obserwacje, przy czym w takim przypadku, przy każdej kolejnej obserwacji, zysk rośnie za każdym razem o kolejne 3,9 proc. (np. do 7,8 proc. po roku, 11,7 proc. po 1,5 roku, itd.). Certyfikat jest objęty warunkową 100 proc. ochroną kapitału na zakończenie produktu, czyli po upływie 3 lat, o ile spadek wartości Indeksu Bazowego będzie nie większy niż 15 proc. względem Poziomu Początkowego.

Cena nominalna certyfikatu to 1 000 zł, a minimalny poziom inwestycji to 10 certyfikatów (10 000 zł).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikaty-kopalnia-zysku-2.