Certyfikaty Turbo oparte o nowy instrument bazowy – platyna

19 września 2019 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych zostały wprowadzone do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane Turbo oparte o notowania platyny. Ich emitentem jest ING N.V.

Wraz z zeszłotygodniowym debiutem certyfikatów na pallad oraz 30-letnie obligacje rządu USA, polscy inwestorzy mają już możliwość kupna i sprzedaży 6 surowców, a łącznie 41 różnych instrumentów bazowych.

Platyna jest metalem stosunkowo rzadkim, a największe złoża występują w RPA, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Wykorzystywana jest w branży motoryzacyjnej, głównie w katalizatorach oraz w przemyśle elektronicznym jako materiał składowy urządzeń pomiarowych.

Certyfikaty Turbo to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi dla nich są min. akcje największych polskich i międzynarodowych spółek, główne indeksy wybranych światowych giełd, surowce i pary walutowe. Certyfikaty Turbo po raz pierwszy zostały wyemitowane przez ING na rynku holenderskim w 2008 roku. Produkt został również udostępniony inwestorom we Francji, Niemczech oraz Polsce. Jest to instrument przeznaczony dla aktywnych inwestorów oraz osób, które akceptują ponadprzeciętny poziom ryzyka inwestycyjnego.

Więcej informacji o certyfikatach i ich budowie na stronie www.ingturbo.pl/akademia