Chcesz ulokować oszczędności w euro? Przyjdź do Banku Ochrony Środowiska i załóż EKOlokatę EUROzyskowną

Bank Ochrony Środowiska przygotował jesienią kolejny produkt. Tym razem z myślą o osobach oszczędzających w euro. EKOlokata EUROzyskowna oferuje atrakcyjne oprocentowanie – nawet 1,05 procent dla lokat 12 – miesięcznych. Minimalna wysokość depozytu to 100, natomiast Bank nie wprowadził górnego limitu. EKOlokatę EUROzyskowną można otworzyć w kilka minut online lub w dowolnym oddziale BOŚ Banku. 

Bank Ochrony Środowiska wprowadził do swojej oferty kolejny depozyt. Tym razem jest to EKOlokata EUROzyskowna skierowaną do osób, które zarabiają i oszczędzają w euro. Oprocentowanie lokaty dla nowych środków wynosi 1,05 procent w przypadku depozytów na okres 12 miesięcy. Natomiast dla lokat 6 – miesięcznych jest to 0,85 procent, a 3 – miesięcznych 0,6 procenta. Wystarczy jedynie 100 euro aby otworzyć EKOlokatę EUROzyskowną, natomiast Bank nie wprowadził górnego limitu. Co więcej Klient może otworzyć więcej niż jeden depozyt. Po upływie terminu lokaty, zgodnie z dyspozycją, lokata odnowi się na kolejny okres z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia lub zgromadzone środki zostaną przekazane wraz z odsetkami na wskazany rachunek bankowy.

EKOlokatę EUROzyskowną można otworzyć online, w systemie bankowości elektronicznej BOŚBank24, przez telefon lub w dowolnej placówce banku.

Więcej informacji na www.bosbank.pl

źródło: BOŚ