Citi Handlowy w wymagającym otoczeniu rynkowym

  • Wolumeny kredytowe w górę: klienci instytucjonalni (+9% r./r.), klienci detaliczni (+5% r./r.)

  • Rentowność nieprzerwanie powyżej sektora  – wskaźniki ROTE, ROE, ROA na wysokim poziomie wyższym niż sektor

  • Konsekwentna polityka dywidendowa – deklaracja wypłaty dywidendy za 2015 rok

  • Kolejne firmy dołączają do Programu Emerging Market Champions: liczba globalnych firm inwestujących zagranica wzrosła o 13% r./r., polskie firmy inwestujące z Bankiem zagranicą +21% r./r.

  • Rozwój bankowości prywatnej – wzrost liczby nowych klientów o 12% r./r.

  • Wynik netto za 2015 rok na poziomie 626 mln zł

W tym roku intensywnie rozwijaliśmy biznes klientowski. Postawiliśmy na wzrost wolumenów i zgodnie z przedstawionymi na początku roku deklaracjami odnotowaliśmy tutaj zapowiadane wzrosty. Wspieraliśmy kluczowe inwestycje naszych klientów. Potwierdziliśmy swój status zaufanego partnera w konkursie Ministerstwa Finansów na Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych. I wreszcie włączyliśmy do naszego globalnego programu Emerging Market Champions kolejnych narodowych czempionów oraz zagraniczne firmy inwestujące w Polsce, mówi Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy,  Zainwestowaliśmy też w rozwój mobilnych rozwiązań.  Pod koniec roku wprowadziliśmy nową aplikację bankowości mobilnej. Wcześniej wprowadziliśmy tzw. „chmurę” w dystrybucji bankowości detalicznej opartą o mobilnych doradców i mobilne narzędzia sprzedażowe. Rok w bankowości detalicznej zamknęliśmy z kolei rewolucyjną ofertą bankowości prywatnej, która otwiera klientów na inwestycje w rynki zagraniczne, dodaje Prezes, Pomimo trudnych warunków rynkowych i rosnących obciążeń, podtrzymujemy realizację strategii bezpiecznego i stabilnego banku, który rośnie w kluczowych dla siebie obszarach. Takie podejście do bankowości pozwala nam na konsekwencję w realizacji polityki dywidendowej.

W 2015 rok Bank wypracował zysk na poziomie 626 mln zł.  Pomimo wymagających warunków rynkowych, czyli rekordowo niskich stop procentowych, kwestii interchange oraz rosnących opłat ostrożnościowych (dodatkowa wpłata na rzecz wypłaty środków klientom-deponentom SK Banku oraz dodatkowa wpłata na rzecz BFG ) Citi Handlowy zachował silną i bezpieczną pozycję kapitałową z poziomem Tier 1 równym 17,1%, wyższym niż średnia dla sektora (14,3% – dane za trzeci kwartał).

Podobnie na wysokim poziomie utrzymana została efektywność Banku, plasująca Citi Handlowy znacznie powyżej wyników sektora: ROTE na poziomie 12,5 %, ROE -10%, a ROA – 1,3 %. Pozostałe kluczowe wskaźniki takie jak wskaźnik kredytów do depozytów (61%) oraz NPL (3,2%) potwierdzają gotowość Banku na wspieranie planów rozwoju i inwestycji swoich klientów. Zgodnie z deklarowanym na początku roku planem, Bank odnotował wzrost wolumenów kredytowych klientów instytucjonalnych o 9% r./r. oraz detalicznych o 5% r./r.

Bankowość detaliczna:  rośnie efektywność sprzedażowa „chmury” w dystrybucji. Bank umacniania też pozycję w kluczowym segmencie prywatnej bankowości

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Bank otworzył 5 nowych oddziałów Smart tym samym sieć Smart liczy dzisiaj 16 nowoczesnych placówek zlokalizowanych w 9 największych miastach w Polsce. Wzrosła przy tym atrakcyjność placówek Smart, które przyciągają dzisiaj coraz więcej nowych klientów. W rezultacie o 63% więcej klientów odwiedzających oddziały Smart zdecydowało się na koniec 2015 roku na Kartę Kredytową, 62% więcej klientów Smart wybrało konto CitiPriority. O 161% r./r./ wzrosła z kolei  sprzedaż kredytów niezabezpieczonych w sieci Smart.

W 2015 roku Bank zainwestował też w rozwój tzw. „chmury” w dystrybucji . Na początku roku uruchomił pierwszą w Polsce aplikację sprzedażową, która w 100 proc. online pozwala na przeprocesowanie wniosku o kartę kredytową wraz z wydaniem wstępnej decyzji kredytowej i podpisaniem elektronicznej umowy w rekordowym czasie kilku minut. Aplikacja oddana została do dyspozycji ponad 70 mobilnych doradców – nie związanych z konkretna placówką; a działających tam, gdzie przebywają aktualnie potencjalni klienci.

Pod koniec roku Bank wprowadził też nową aplikację bankowości mobilnej, której wprowadzone zmiany zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez klientów. Aplikację wyróżnia na polskim rynku unikalna funkcjonalność Snapshot (sprawdzanie salda konta i karty oraz ostatnich transakcji widoczne bez logowania), z której korzysta już niemal 70% użytkowników bankowości mobilnej.

Koniec roku był też przełomowym dla oferty bankowości prywatnej. Prestiżowa oferta Citigold Private Client to propozycja dla klientów, których aktywa wynoszą minimum 3 mln złotych. Głównym wyznacznikiem oferty pozostaje doradztwo na rynkach zagranicznych. Dzięki ofercie klient ma możliwość uzyskania „szytych na jego miarę” rekomendacji na akcje z 20 giełd na całym świecie. Oferta Citigold Private Client zdążyła już zyskać uznanie rynku i 5 gwiazdek w prestiżowym rankingu bankowości prywatnej magazynu Forbes.

Bankowość korporacyjna: lider w strategicznych obszarach

Citi Handlowy od lat konsekwentnie pomaga firmom w dążeniach do ekspansji zagranicznej. Bank rozwija swój program Emerging Market Champions, w ramach którego wspiera dzisiaj 57 polskich firm rozwijających swój biznes na światowych rynkach oraz 339 globalnych klientów korporacyjnych inwestujących w Polsce.  Bank obsługuje przy tym 70% inwestorów zagranicznych z listy 100 największych firm w Polsce miesięcznika „Forbes” (2014).

W 2015 roku Citi Handlowy aktywnie działał też na rzecz klientów i wziął udział w kluczowych transakcjach na rynku. Wykorzystując wysoką płynność znalazł się w grupie banków kredytujących polskie spółki blue-chip, w tym Ciech (kredyt konsorcjalny z udziałem banku na poziomie 350 mln zł), a także odegrał kluczową rolę na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych, emitując obligacje na kwotę 6,3 mld zł dla Tauronu. Globalne doświadczenie grupy Citi pomogło w sekurytyzacji portfela leasingowego, gdzie Citi był współorganizatorem wraz z Citigroup Global Markets Ltd.

W 2015 roku Bank kontynuował swoja strategię wzmacniania bankowości relacyjnej. Rachunki operacyjne odnotowały przyrost sald o 21% r./r. Budowa długoterminowych relacji z klientem widoczna jest także w Programie Finansowania Dostawców gdzie aktywa klientowskie przyrosły o 25% r./r. Kolejny rok z rzędu klienci Citi Handlowy docenili też współpracę z bankiem w zakresie cash managment co potwierdzone zostało w niezależnym badaniu Euromoney, które przyznało Bankowi pozycję nr 1 na polskim rynku.

To był też kolejny rok, w którym Bank utrzymał pozycję numer 1 w konkursie Ministerstwa Finansów na pełnienie funkcji Delaera Skarbowych Papierów Wartościowych. Potwierdzając swoją pozycję zaufanego i doświadczonego partnera instytucji publicznych.

Dom Maklerski Citi Handlowy z kolei z sukcesem zrealizował historyczną transakcję wykupu akcji TVN S.A. dla Southbank Media Limited oraz wziął udział w kluczowych transakcjach rynku kapitałowego (Alior Bank S.A., BZ WBK S.A., Bogdanka S.A.)

Prezentacja podsumowująca wstępne wyniki za 2015 rok dostępna jest na stronie www.citihandlowy.pl w sekcji Relacje Inwestorskie.

źródło: City Handlowy