Compensa wspiera Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

W tym roku przypadła 57. odsłona Dni Honorowego Krwiodawstwa organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż. Akcja trwała od 22 do 26 listopada i objęła swym zasięgiem całą Polskę. W inicjatywę włączyło się także towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa.

Włączając się w tegoroczne Dni Honorowego Krwiodawstwa, Compensa zorganizowała dla swoich pracowników akcję pod hasłem „Oddaj krew kto może!”. W jej ramach 27 listopada pod siedzibą towarzystwa pojawił się ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaopatrzony w specjalistyczny sprzęt do poboru krwi. W ciągu 5 godzin udało się zebrać aż 31 jednostek krwi, czyli blisko 14 litrów.

Realizując akcję „Oddaj krew kto może” chcieliśmy podkreślić wagę krwi jako daru ratującego zdrowie i życie człowieka. Jesteśmy dumni z ogromu zaangażowania, jakim wykazały się nasze Koleżanki i Koledzy. Chętnych gotowych honorowo oddać krew było wielu. Zgłosiło się ponad 70 osób, jednak kwalifikacja dawców miała niezwykle restrykcyjny charakter i nie wszyscy mogli oddać krew, ale już sama przecież gotowość podzielenia się cząstką siebie zasługuje na najwyższe uznanie – podkreśla Karolina Szczepaniak, Dyrektor Biura Marketingu i PR w Compensie.

Pozytywny odbiór z jakim spotkała się akcja pośród pracowników Compensy sprawił, że inicjatywa będzie kontynuowana także w następnych latach.

źródło: Compensa