Compensa: Wybierasz się na narty? Nie zapomnij o ubezpieczeniu

Przed nami kolejny sezon narciarski, a wraz z nim rosnąca liczba ofert obiecujących nam niezapomniany zimowy wypoczynek zarówno w Polsce, jak i za granicą. Gdy już wybierzemy  tę najlepszą, powinniśmy pomyśleć o jeszcze jednym, niezbędnym zakupie. Jest nim ubezpieczenie turystyczne, bez którego nie powinniśmy wybierać się na stok. Dlaczego? Na to pytanie odpowiada Andrzej Paduszyński – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń.

Zakup ubezpieczenia na zimowy urlop uzależniony jest od miejsca naszego pobytu. Polisa, którą zabierzemy ze sobą na wyjazd w polskie góry zostanie inaczej skonstruowana od tej, jaką powinniśmy mieć przy sobie, szusując po alpejskich stokach. Będą się one różnić nie tylko sumami ubezpieczenia na poszczególne ryzyka, ale również zakresem ochrony.

 

Wyjazd w Polsce

Jeśli wybieramy się na narty w Polsce, nie musimy kupować ubezpieczenia kosztów leczenia, ponieważ zwykle każdy z nas posiada ubezpieczenie zdrowotne (NFZ). Możemy ewentualnie dokupić opcję kosztów leczenia jeżeli Towarzystwo posiada taką ofertę. Warto być świadomym, że w Polsce nie odpowiadamy finansowo za pomoc, jakiej udzielą nam służby ratownicze.

Wyjeżdżając w góry, koniecznie powinniśmy zaopatrzyć się w polisę Odpowiedzialności Cywilnej
w życiu prywatnym. Co roku w czasie ferii na polskich stokach dochodzi do ok. 3 000 wypadków,
z czego większość to wypadki ciężkie. Prawdopodobieństwo, że wyrządzimy komuś szkodę na stoku, narazimy czyjeś zdrowie bądź uszkodzimy sprzęt sportowy jest bardzo wysokie. Zderzenie z dzieckiem czy osobą dorosłą może mieć poważne skutki finansowe. Poszkodowany przebywając na długotrwałym zwolnieniu traci 20% swojego wynagrodzenia, a to najmniejszy „problem” choć prosty do wyliczenia. Wyeliminowanie na 1,5 – 6 miesięcy z możliwości wykonywania pracy prywatnego przedsiębiorcy np. lekarza stomatologa, powinno rozbudzić wyobraźnię. Nie wspominając
o odszkodowaniu za doznaną krzywdę czy świadczeniu z tytułu utraty zdrowia. Pozbawienie możliwości wykonywania zawodu przy skomplikowanym urazie ręki może skutkować roszczeniem, które będziemy spłacać przez lata w postaci renty. Dlatego odpowiednim zabezpieczeniem będzie polisa opiewająca na minimum 500 000 zł.

Uzupełnieniem powinna być ochrona w zakresie NNW gwarantująca świadczenia, gdy doznamy na stoku nieszczęśliwego wypadku. Decydując się na to ubezpieczenie, powinniśmy sprawdzić czy zawiera ono opcję pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji i czy limity są odrębne dla każdego ryzyka. Opcja połączonych limitów wydaje się być atrakcyjna z uwagi na niższą składkę, lecz należy pamiętać, że wypłata odszkodowania może być  wówczas niesatysfakcjonująca. Niekiedy bowiem koszty leczenia doznanego urazu są tak wysokie, że nie wystarczy już na zwrot kosztów za odbytą rehabilitację. Wówczas musimy je pokryć z własnej kieszeni. Klienci, którzy decydują się na zakup ubezpieczenia w Compensie mają zagwarantowane odrębne limity.

Wyjazd za granicę

Planując zagraniczny wyjazd, niezależnie od tego, czy posiadamy kartę EKUZ, musimy kupić polisę turystyczną, która przede wszystkim zagwarantuje nam zwrot kosztów leczenia. Dlaczego? EKUZ pokrywa większość z nich, lecz ma określone limity. Przykładowo poszkodowany pokryje z własnej kieszeni część kosztów za niektóre leki. EKUZ niekiedy nie zwraca pełnych kosztów pobytu
w prywatnych klinikach. Dlatego tak ważne jest posiadanie polisy ubezpieczenia turystycznego
z opcją pokrycia kosztów leczenia.

Co więcej, EKUZ nie zwróci nam pieniędzy za transport poszkodowanego po odbytej hospitalizacji. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ koszty przetransportowania poszkodowanego do Polski są niekiedy bardzo wysokie.

Ponadto, posiadając ubezpieczenie turystyczne, możemy liczyć na wsparcie w przypadku niemożliwości powrotu do kraju ze względu na wypadek, któremu uległ kierowca. Wówczas ubezpieczyciel zapewni nam pomoc, przysyłając kierowcę zastępczego lub zorganizuje i pokryje koszty powrotu do Polski. Dodatkowo, jeśli po doznanym wypadku odbywamy leczenie w szpitalu
i musi być przy nas członek rodziny, to wówczas ubezpieczyciel pokryje koszty jego pobytu w hotelu. To wybrane przykłady korzyści, jest ich o wiele więcej.

Wybierając się  na zimowy wyjazd warto także ubezpieczyć swój bagaż, gdyż sprzęt sportowy jest zazwyczaj bardzo kosztowny. Jeżeli zostanie nam skradziony z bagażnika lub hotelu, wówczas otrzymamy odszkodowanie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy nasz bagaż ulenie uszkodzeniu chyba, że jest to efekt wypadku komunikacyjnego .

Posiadanie polisy turystycznej podczas wyjazdu zagranicznego jest istotne także dlatego, że pokryje ona koszty ratownictwa. Wybierając się w góry  Alpy, słowackie Tatry nie możemy liczyć na darmową pomoc w tym zakresie. Przykładowo, jeśli nie wykupimy ubezpieczenia turystycznego posiadającego opcje kosztów ratownictwa, za organizację akcji ratowniczej i poszukiwania oraz nasz transport zapłacimy z własnej kieszeni a to wydatek kilkudziesięciu tysięcy euro.

Przy pobycie za granicą pamiętajmy o tym, że jeden złoty to nie euro, dlatego suma gwarancyjna musi być odpowiednio wyższa. Bez 1-2 mln złotych sumy gwarancyjnej nie wychodźmy na stok. Polisa, która zapewni nam satysfakcjonującą ochronę to koszt zaledwie 10-15 zł za dzień. Liczby mówią więc same za siebie.

źródło: Compensa