Coraz więcej „Made in Poland” za granicą – najnowszy raport PKO Banku Polskiego na temat polskiego eksportu

  • Polska zajmuje 4. pozycję wśród krajów Unii Europejskiej z najwyższą średnią roczną dynamiką eksportu w latach 2015-2018 (8,2 proc.)
  • W 2018 roku wartość polskiego eksportu wyniosła 223,6 mld euro
  • Podczas PAIH Forum Biznesu PKO Bank Polski zaprezentował swój najnowszy raport na temat rozwoju polskiego eksportu

Eksport nieustannie napędza polską gospodarkę. W 2018 roku wartość polskiego eksportu wyniosła 223,6 mld EUR, a jego udział w światowym eksporcie 1,35 proc. (według danych International Trade Center). Polska zajmuje czwartą pozycję wśród krajów UE z najwyższą średnią roczną dynamiką eksportu w latach 2015-2018 (8,2 proc.). W zeszłym roku działalność eksportową prowadziło 18 tys. polskich firm zatrudniających powyżej 9 osób, a ich średni przychód z eksportu systematycznie rośnie – w latach 2015-2018 zwiększył się o 20,7 proc. do 43,5 mln zł. Najnowszy raport na temat rozwoju polskiego eksportu PKO Bank Polski zaprezentował podczas PAIH Forum Biznesu.

– Jesteśmy niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, dlatego wspieramy rozwój polskich firm na rynkach międzynarodowych. Jesteśmy obecni za granicą poprzez oddziały korporacyjne – w Czechach, Niemczech, a wkrótce także na Słowacji. Eksporterzy potrzebują stabilnego i zaufanego partnera, który w złożonym procesie wychodzenia na zagraniczne rynki wspiera ich zarówno swoją ofertą finansową, jak i wiedzą analityczną  – mówi Robert Zmiejko, dyrektor Pionu Rozwoju Zagranicznego w PKO Banku Polskim, który wziął udział w debacie „Wsparcie polskiego eksportu na światowych rynkach”, inaugurującej PAIH Forum Biznesu.

Przedstawiciele PKO Banku Polskiego dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi ze wspieraniem polskich przedsiębiorców wychodzących na rynki zagraniczne podczas PAIH Forum Biznesu, które odbyło się 9 października w Warszawie. W specjalnej strefie PKO Banku Polskiego przedsiębiorcy mieli okazję porozmawiać z doradcami eksportowymi na temat finansowania oraz wsparcia aktywności zagranicznej polskich firm, a także zapoznać się z możliwościami Platformy Wsparcia Eksportu. Platforma www.wspieramyeksport.pl to narzędzie udostępnione przez PKO Bank Polski, które wspiera przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną jak również już obecnych na zagranicznych rynkach. Przedsiębiorcy korzystający z Platformy mogą m.in. zweryfikować wiarygodność zagranicznego kontrahenta. Funkcja ta została opracowana we współpracy z wywiadownią gospodarczą, która dostarcza informacje na temat aktualnej sytuacji zagranicznych firm. W raportach znaleźć można m.in. dane finansowe, ocenę zdolności kredytowej firmy oraz informacje na temat wywiązywania się przez spółkę ze zobowiązań. Kupując raport polskie firmy zyskują wiedzę na temat zagranicznego partnera, tym samym zwiększając bezpieczeństwo współpracy.

Na portalu dostępne są również szczegółowe informacje gospodarcze o potencjalnych rynkach zbytu, wskazówki jak zbudować strategię firmy i odpowiednio wykorzystać marketing do promocji firm za granicą oraz jak dobrać odpowiednie produkty finansowe. Niezwykle cenne w analizie kierunków eksportu są aktualne raporty dotyczące poszczególnych branż i perspektywy ich rozwoju na wybranych rynkach. Dużym zainteresowaniem cieszą się raporty poświęcone najważniejszym branżom z punktu widzenia polskiego eksportu: kosmetycznej, meblarskiej, słodyczy czy farmaceutycznej .

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. PAIH działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe ulokowane na całym świecie, na rynkach charakteryzujących się największym potencjałem możliwości biznesowych. Agencja pomaga w przejściu przez procedury administracyjne dotyczące konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców. Od 2017 r. PAIH obsłużyła ponad 22 000 zapytań eksportowych polskich firm. Co więcej, wspiera rozwój inwestycji na terenie Polski, realizowanych zarówno przez firmy międzynarodowe, jak i te rodzime. W zeszłym roku obsłużyła aż 71 projektów inwestycyjnych w kraju na kwotę 2,13 mld euro.