Cztery odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń” dla MetLife

Renata Borkowska, Magdalena Brzozowska-Tomczyk, Adriana Maciołek i Agata Patorska-Żeleźnik zostały uhonorowane odznakami „Za zasługi dla ubezpieczeń”. To kolejne wyróżnienia od Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) dla przedstawicieli MetLife. PIU co roku docenia w ten sposób osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego i organizacji, w których pracują.

Renata Borkowska, dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, z branżą ubezpieczeń jest związana od 2005 roku. W MetLife zajmuje się tworzeniem skutecznych mechanizmów kontrolnych dostosowanych do wyzwań biznesowych oraz zmieniającego się otoczenia. Od lat uczestniczy w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń – wcześniej była członkiem Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, teraz działa w Podkomisji Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Współtworzyła m.in. standardowe programy audytów, dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej PIU, a także współorganizowała
i współprowadziła seminaria i konferencje PIU dla osób zajmujących się audytem wewnętrznym.

Magdalena Brzozowska-Tomczyk, dyrektor Pionu Klienta Indywidualnego, w MetLife od 2014 roku, odpowiada za rozwój struktury agencji własnej i zarządza kanałem sprzedaży multibrokerów. Została doceniona przez Polską Izbę Ubezpieczeń za działania związane z podnoszeniem jakości obsługi klienta, z wykorzystaniem automatyzacji procesu sprzedaży i analizy potrzeb, a także zaangażowanie w promowanie i budowanie wizerunku oraz standardów zawodowych profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego.

Adriana Maciołek, p.o. dyrektor operacyjna (Czechy i Słowacja), związana jest z rynkiem ubezpieczeń i MetLife od 1998 roku. Była odpowiedzialna m.in. za procesy roszczeń i reklamacji, nadzór nad przeciwdziałaniem wyłudzeniom oraz wdrażanie inicjatyw poprawiających doświadczenia klientów. Uczestniczyła w pracach Grupy Ekspertów ds. Reklamacji i Klientów oraz Podkomisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości w Ubezpieczeniach na Życie przy Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Agata Patorska-Żeleźnik, dyrektor Departamentu Compliance, z rynkiem ubezpieczeń jest związana od 1999 roku. Odpowiadała m.in. za obsługę prawną wszystkich obszarów działalności MetLife, w szczególności sprzedaży, produktów, ładu korporacyjnego, finansów i audytu. Kieruje pracami Departamentu Compliance, wspierając kadrę zarządzającą przy zapewnieniu zgodności z wymogami prawnymi. Angażowała się w prace Polskiej Izby Ubezpieczeń w ramach Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń” to ogromny zaszczyt dla całej organizacji i potwierdzenie, że wyróżnieni pracownicy mają wpływ na rozwój branży i współtworzenie rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów oraz rynku, a ich dokonania są dostrzegane i doceniane przez całą branżę. Cieszę się, że wśród tegorocznych laureatów tych prestiżowych nagród znalazły się aż cztery przedstawicielki naszej firmy, powiększając tym samym grono uhonorowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń ekspertów MetLife – mówi Monika Spadło-Kolano, prezes i dyrektor generalna MetLife.

Odznaki przyznawane są przez Polską Izbę Ubezpieczeń od 1996 roku. Do tej pory otrzymało je 19 przedstawicieli MetLife.