Dariusz Krzewina będzie pełnił obowiązki prezesa PZU SA

8 grudnia rada nadzorcza PZU SA powierzyła Dariuszowi Krzewinie pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki na okres od 10 grudnia 2015 roku do czasu powołania kolejnego prezesa.

Dariusz Krzewina od wielu lat jest związany z branżą ubezpieczeniową oraz z PZU. Po raz pierwszy w PZU pracował się w latach 1993-1998. W latach 1998-2004 piastował wysokie funkcje w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. oraz w SAMPO Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. Od sierpnia 2004 roku ponownie związany z Grupą PZU, gdzie kolejno zajmował stanowiska dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych PZU Życie SA; dyrektora koordynatora ds. klienta korporacyjnego; a następnie od marca 2007 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PZU Życie SA.

Od sierpnia 2007 roku do września 2015 roku był prezesem zarządu PZU Życie SA, a od września 2015 roku członkiem zarządu PZU SA i PZU Życie SA.

źródło: PZU