Deutsche Bank Polska w nowym programie gwarancji kredytowych dla MŚP

Deutsche Bank podpisał z BGK kolejną umowę portfelowej linii gwarancyjnej. Klienci Banku będą mogli skorzystać z nowego Programu z początkiem 2016 r.

Program gwarancyjny skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw podsiadających zdolność kredytową. Gwarancje BGK udzielane będą w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Gwarancje COSME zabezpieczą spłatę 80% kwoty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, przy czym maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tysięcy zł. Maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego oraz 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Zachętą dla przedsiębiorców jest brak konieczności zabezpieczania kredytu majątkiem i niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku. Wszystkie czynności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji będzie można przeprowadzić bezpośrednio w Deutsche Bank.

– Cieszę się, że Deutsche Bank Polska będzie uczestniczył w programie wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w ramach którego oferowane są gwarancje BGK. Gwarancje będą obejmować 80% kwoty kredytu, a formalności związane z jej otrzymaniem nie będą skomplikowane dlatego spodziewamy się, że przedsiębiorcy będą tak chętnie korzystać z tego produktu jak z programu gwarancji de minimis – powiedział Paweł Dziekoński, Dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych w Deutsche Bank Polska. Jestem przekonany, że tak jak w przypadku kredytów z gwarancją de minimis, nowy program gwarancji BGK przyniesie wiele korzyści dla kredytobiorców poszukujących dodatkowego kapitału na finansowanie działalności. Gwarancje stanowią atrakcyjne zabezpieczenie kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla firm, które nie posiadają wystarczających aktywów, które mogłyby stanowić zabezpieczenie kredytu. Wielu firmom skorzystanie z gwarancji COSME pozwoli na przeznaczenie majątku na zabezpieczenie innych projektów, dzięki czemu możliwe będzie zintensyfikowanie działań przedsiębiorstwa. To pokazuje, że wsparcie w ramach Programu COSME nie będzie jedynie prostym instrumentem zabezpieczającym kredyt, ale też może być w wielu przypadkach impulsem wpływającym na dalszy rozwój
i  inwestycje firmy – dodaje ekspert Deutsche  Bank Polska.

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • Brak konieczności zastawiania własnego majątku w celu uzyskania kredytu, gwarancja BGK jako główne zabezpieczenie kredytu (brak tzw. twardych zabezpieczeń);
 • Alternatywa dla przedsiębiorców którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w formule de minimis;
 • Nieskomplikowane formalności przy składaniu wniosku – m.in. nie ma konieczności wypełniania dokumentów związanych z pomocą de minimis; wnioski o gwarancję składane razem z wnioskiem o kredyt;

Parametry gwarancji:

 • Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
 • Niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku;
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000 PLN;
 • Zakres gwarancji BGK – 80% wartości kredytu;
 • Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów;
 • Maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub
  99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Nowy program gwarancyjny BGK pozwoli uruchomić akcję kredytową w wysokości 1 mld zł.

O programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

COSME to program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw przewidziany na lata 2014–2020. Z całkowitym budżetem na poziomie 2,3 mld euro COSME pobudza akcję kredytową i inwestycje kapitałowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. COSME wspiera gwarancje oraz regwarancje na rzecz instytucji finansowych w celu udzielenia im pomocy w zwiększeniu akcji kredytowej oraz finansowania leasingu na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.

źródło: Deutsche Bank