Dlaczego mimo regularnej spłaty rat warto sprawdzać swój BIK?

Closeup on business woman with laptop showing thumbs up

Aż 90% danych zgromadzonych w bazie BIK wskazuje na terminowe regulowanie zobowiązań kredytowych przez Polaków. W przypadku 10% osób ich historie kredytowe nie przedstawiają rzetelnych kredytobiorców. Wszyscy aktywni kredytowo Polacy powinni znać „swój BIK”.

bikWielu z nas posiada więcej niż jeden kredyt. Spłacamy kredyty mieszkaniowe, gotówkowe, karty kredytowe, zakupy na raty oraz limity w koncie, poręczamy także kredyty swoim bliskim lub przyjaciołom – nierzadko wszystkie te działania prowadzimy w kilku bankach jednocześnie. Nasza aktywność kredytowa jest rejestrowana przez BIK, który otrzymuje od wszystkich banków i SKOK-ów aktualne i precyzyjne informacje o tym jak radzimy sobie z naszymi kredytami*. I chociaż jesteśmy przekonani, że terminowo regulujemy wszystkie zobowiązania, może się okazać, że bank nie udzieli nam takiego kredytu, o jaki wnioskujemy.

Od czego zależy zgoda banku na udzielenie kredytu?

Wpływ na to ma wiele czynników, m. in. zdolność kredytowa – czyli nasza sytuacja zawodowa i osobista (jakie mamy dochody, ile osób na utrzymaniu) oraz nasza aktywność kredytowa (ile mamy kredytów). Spore znaczenie ma także nasza historia kredytowa – czyli to jak regulujemy nasze zobowiązania.

 

Czym jest historia kredytowa w BIK?

Przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu, banki i SKOK-i weryfikują naszą historię w BIK, która zawiera m.in. informacje o liczbie zaciągniętych kredytów oraz regularności i terminowości spłat. Nasza historia kredytowa pozwala na obliczanie oceny punktowej, tzw. scoringu. Każdy z nas ma możliwość sprawdzenia swojej oceny punktowej i tego jaką przybiera wartość. Scoring to inaczej ocena ryzyka jakie bierze na siebie bank pożyczając nam pieniądze. Im jest on wyższy, tym większe prawdopodobieństwo, że spłacimy kredyt. Ocena punktowa BIK przybiera wartości od 192 do 631 punktów, tą samą metodą jest obliczana dla banków i SKOK-ów. Dla konsumentów dodatkowo jest prezentowana w formie gwiazdek, od 1 do 5. Ocenę punktową widzimy na naszym raporcie. Wiedza ta pomoże nam ocenić własne szanse na kredyt.

Dlaczego warto sprawdzać swoją historię kredytową?

Jest to szczególnie ważne dla osób, które są aktywne kredytowo – Monitorując regularnie historię kredytową mamy możliwość sprawdzenia, czy nie zostały zgłoszone opóźnienia w spłacie rat, których możemy być zupełnie nieświadomi. W przypadku wątpliwości możemy zwrócić się do instytucji, która przesłała informację o nas do BIK i po wyjaśnieniu sprawy prosić ją o dokonanie korekty – mówi Marcin Gozdek, ekspert Biura Informacji Kredytowej. – Osoby ceniące sobie wygodę mogą aktywować w BIK specjalne alerty i otrzymywać powiadomienia sms i e-mail w przypadku nawet najdrobniejszych opóźnień Dodaje Marcin Gozdek.

Poznaj swój BIK

Każdy ma możliwość sprawdzania swojej historii kredytowej, szybko i bezpiecznie poprzez stronę www.bik.pl. Wystarczy potwierdzić swoją tożsamość i pobrać raport. Uchroni to nas przed sytuacją, w której niewielka, zapomniana zaległość wynikająca np. z różnic kursowych czy opłat manipulacyjnych – może wpłynąć na decyzję kredytową.

* W polskim prawie przetwarzanie przez banki i instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów (SKOK-i) oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,  danych objętych tajemnicą bankową (w tym związanych z kredytowaniem konsumenta) reguluje Prawo bankowe (art. 105 oraz 105 a). Na podstawie art. 105 ust.4 Prawa bankowego informacje o wszystkich kredytach będących w trakcie spłacania są przetwarzane przez banki i BIK bez zgody klienta, m.in. dla potrzeb dokonywania oceny zdolności kredytowej klienta i analizy ryzyka kredytowego.

źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.