Dni Ubezpieczeń w Santander Bank Polska

W wybranych oddziałach Santander Bank Polska, jeszcze do końca października, trwają Dni Ubezpieczeń. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki chorób nowotworowych i ubezpieczeń na wypadek zachorowania.

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń[1] Polacy, z roku na rok, coraz chętniej decydują się na zakup ubezpieczenia na życie. Szczególnie w przypadku najcięższych chorób, w tym raka, koszty leczenia mogą sięgać kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie[2]. Dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz zabezpieczenie.

 Poważne choroby, w tym nowotworowe, mogą dotykać ludzi w każdym wieku. Ich skutki odczuwalne są zarówno dla samych chorych, jak i ich rodzin. Wykrycie choroby we wczesnym stadium, w wielu przypadkach, pozwala na wyleczenie pacjenta. Dlatego, poprzez Dni Ubezpieczeń, chcemy zwrócić uwagę naszych klientów na profilaktykę oraz zachęcić ich do korzystania z produktów, które w przypadku zdiagnozowania choroby pomogą w sfinansowaniu kosztów leczenia – mówi Joanna Borysiewicz, Tribe Leader z Santander Bank Polska.

Przez cały październik Santander Bank Polska, w akcji „Dni Ubezpieczeń”, oferuje specjalną zniżkę na ubezpieczenia dla nowych i stałych klientów. Przy zakupie Ubezpieczenia Życie i Zdrowie, klient może wybrać pakiet zdrowotny. Zawiera on, między innymi, ochronę ubezpieczeniową na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy i 21 innych poważnych chorób, dokładnie wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz bezpłatne badania profilaktyczne, raz w roku, i ich konsultację z lekarzem.

– Informacje o Pakiecie Zdrowotnym, który jest elementem Ubezpieczenia Życie i Zdrowie od Santander Aviva klienci mogą otrzymać w każdym oddziale banku, na infolinii i na stronie internetowej. Dodatkowo 112 naszych placówek organizuje w październiku specjalne akcje informacyjne, które mają pomóc w zwiększeniu świadomości na temat profilaktyki poważnych chorób – dodaje Andrzej Łabędzki, menedżer Zespołu Wsparcia i Dystrybucji z Santander Bank Polska.

Ubezpieczenie jakie chcesz

Ubezpieczenie Życie i Zdrowie, które oferuje Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, ma wiele pakietów, z których klient może wybrać to, czego potrzebuje. Podstawą ubezpieczenia jest pakiet na życie, do którego można dołączyć dowolne z czterech dodatkowych pakietów, zawierających  ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, długiego pobytu w szpitalu, czy nieszczęśliwego wypadku dziecka osoby ubezpieczonej oraz wiele innych.

Ubezpieczenie może kupić osoba między 18. a 60. rokiem życia, która mieszka w Polsce. Można ją kupić w oddziale lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej Santander internet, bez wychodzenia z domu.

Ochrona ubezpieczeniowa dla Umowy ubezpieczenia Życie i zdrowie świadczy  Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Aviva TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które  określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które łącznie stanowią kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz na santander.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest po zalogowaniu do bankowości internetowej Santander internet, na infolinii oraz w placówkach Santander Bank Polska S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A. Dla wszystkich wymienionych numerów telefonu, opłata jest zgodna z taryfą danego operatora.

 

[1] https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-wydali-ponad-5-2-mld-zl-na-ubezpieczenia-na-zycie-w-I-kwartale-7897654.html

[2] https://www.forbes.pl/opinie/nowotwory-w-polsce-nfz-ma-za-malo-pieniedzy-na-leczenie/j57zg94