Dobre praktyki Grupy PZU docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu w swoim najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” wyróżniło aż 15 dobrych praktyk realizowanych przez Grupę PZU w obszarze CSR. Wśród docenionych inicjatyw przedstawiono działania związane z jej odpowiedzialnym wpływem m.in. na szeroko pojęte bezpieczeństwo, rozwój społeczności lokalnych czy promocję zdrowego stylu życia.

W 2018 roku Grupa PZU przyjęła dokument o nazwie „Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PZU na lata 2018-2020”. Tym samym po raz pierwszy kluczowe wskaźniki dla poszczególnych obszarów CSR stały się integralnym elementem strategii biznesowej Grupy.

– W naszej strategii do 2020 roku wiele uwagi poświęciliśmy działaniom z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jako największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej mamy bardzo duży wpływ na nasze otoczenie. To dlatego podejmujemy wiele działań. Z jednej strony rozwijamy programy prewencyjne, jak nasza kampania z odblaskami, a z drugiej – staramy się pamiętać o tych, którzy zostali poszkodowani. To powód, dla którego współpracujemy z fundacjami, jak „Misie ratują dzieci”, „Nagle sami”, czy „Spinka” – mówi Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie SA.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Publikacja jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w Polsce.

Stawiamy na relacje

W katalogu dobrych praktyk znalazło się ponad 1 500 inicjatyw. Forum wyróżniło 15 przedsięwzięć zrealizowanych w 2018 roku przez Grupę PZU. Wśród nich przedstawiono zarówno działania jednorazowe, jak również długoletnie projekty, które w publikacji znalazły się po raz kolejny.

– Cieszymy się, że eksperci FOB docenili nasze zaangażowanie społeczne. W minionym roku zrealizowaliśmy wiele inicjatyw, które dotyczyły zwiększania bezpieczeństwa i promowania profilaktyki zdrowotnej. Na tym nie poprzestajemy, zamierzamy kontynuować ten trend i aktywnie wspierać działania prewencyjne, wydarzenia kulturalne czy inicjatywy sportowe – mówi Joanna Gorczyca, dyrektor ds. prewencji i CSR w PZU.

Docenione zostały szczególnie działania PZU z zakresu zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. W zestawieniu dobrych praktyk znalazła się ogólnopolska akcja prewencyjna „Pomoc To Moc”. Dzięki niej do społeczności lokalnych trafiło już dofinansowanie w wysokości 4 mln 870 tys. zł. W klasyfikacji wyróżniono także ogólnopolską kampanię społeczną „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze”. W ramach akcji spółka rozdała 1,6 mln odblasków uczniom szkół podstawowych. To nie koniec odpowiedzialnych działań Grupy PZU. PZU angażuje się także w pomoc wybitnie zdolnym dzieciom i finansuje stypendia dla młodych naukowców, muzyków czy tancerzy z całej Polski. Od kilku lat prowadzi też system wsparcia psychologicznego dla poszkodowanych w wypadkach spowodowanych przez posiadaczy polis OC w PZU. Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło również organizowanie konkursów  dotacyjnych Fundacji PZU, Akademię PZU LAB oraz Akademię Bezpieczeństwa Fundacji PZU.

W przeglądzie dobrych praktyk znalazło się także wiele inicjatyw podejmowanych przez Grupę PZU w takich kategoriach jak ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy czy zagadnienia konsumenckie. Pełne zestawienie dobrych praktyk znajduje się na stronie FOB: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/.