Dofinansowanie do kredytów ekologicznych w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS oraz w Banku BPS

„EKO? Logiczne, że się opłaca!” – pod takim hasłem Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz Bank BPS rozpoczęły promocję kredytów gotówkowych na cele ekologiczne.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest w dzisiejszych czasach ekologia: to klucz do naszej przyszłości i szansa na ocalenie naturalnego środowiska dla następnych pokoleń. Poprzez nasze działania w ramach Zrzeszenia BPS, które łączy 326 Banków Spółdzielczych, przechodzimy od słów do czynów i pokazujemy, że podejście ekologiczne to również rozsądne i opłacalne rozwiązanie na dziś – mówi Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku BPS. – Nasi klienci to ludzie pragmatyczni, dlatego podkreślamy oszczędności, które można osiągnąć w domowym budżecie dzięki korzystaniu z ekologicznych rozwiązań, np. odnawialnych źródeł energii. Tym, którzy skorzystają z naszych kredytów i wezmą udział w konkursie, dajemy też możliwość zdobycia dodatkowego dofinansowania.

Lista celów ekologicznych, które można sfinansować kredytami z Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS i z Banku BPS jest bardzo szeroka. Obejmuje zarówno inwestycje w termomodernizację mieszkania lub domu (wymiana okien i drzwi, ocieplanie stropu, piwnic, ścian zewnętrznych, itp.), montaż instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, urządzenia, które korzystają z biomasy, itp.), jak i wymianę pieców i kotłów. Środki z kredytu przeznaczyć można również na inwestycje z zakresu ochrony wód, np. zakup i montaż domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych, systemów odzysku wody deszczowej, czy przydomowych oczyszczalni ścieków. Co ciekawe, ekologicznym zakupem mogą być również urządzenia AGD z klasą energooszczędności A+++, a nawet pojazdy z napędem elektrycznym, czy rowery.

Ekologiczne przedsięwzięcia wspierają również lokalne samorządy i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przykładami takich programów są „Czyste Powietrze”, czy „Mój Prąd”. Osoby, które chcą skorzystać z dotacji, często poszukują również dodatkowego finansowania bankowego. To z myślą o nich tworzona jest oferta kredytów gotówkowych na cele ekologiczne
w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS.

W ramach rozpoczętej właśnie promocji „EKO? Logiczne, że się opłaca!” każdy klient, który od października do końca roku 2020 weźmie w jednym z Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS lub w Banku BPS kredyt gotówkowy i wykaże, że jego część przeznaczy na cele ekologiczne, będzie mógł wziąć udział w konkursie EKO Fortuna. W konkursie będzie można wygrać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5000 zł. Grać będzie można codziennie, od 2 listopada do 31 grudnia 2020 r. W konkursie będą mogły uczestniczyć również te osoby, które wzięły kredyt w październiku. Dla wszystkich zarejestrowanych uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe – koszulki z zabawnymi hasłami promującymi ekologię.

Więcej informacji o kredytach gotówkowych na cele ekologiczne oferowanych w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS oraz w Banku BPS dostępnych jest na stronie: www.mojbank.pl/ekologiczne i www.bankbps.pl/ekologiczne