“Dziękuję” – czyli prosty sposób na zadowolenie pracowników i sukces firmy

Dzień Doceniania Pracowników, który co roku przypada na pierwszy piątek marca, wciąż znajduje się w kalendarzu świąt nietypowych. Mimo tego o uznaniu i potrzebie wynagradzania osób zatrudnionych w firmie za dobrze wykonaną pracę, mówi się w Polsce coraz częściej. Rośnie grono organizacji, które decydują się na wprowadzenie w swoje struktury kultury wdzięczności. Część pracodawców oprócz dobrego słowa oferuje również dodatkowe benefity. Według badania przygotowanego na zlecenie Nationale-Nederlanden aż trzy czwarte zatrudnionych korzysta ze świadczeń pozapłacowych. Co ciekawe, aż jedna czwarta wskazuje, że w ostatnich miesiącach na znaczeniu szczególnie zyskały bony podarunkowe i okolicznościowe. Sprawdzamy, dlaczego docenianie w miejscu pracy jest tak ważne.

Doceniony pracownik siłą napędową firmy

Kultura wdzięczności to wciąż w wielu firmach novum. Pracodawcy wychodzą z założenia, że dobrze wykonane zadanie należy do obowiązków pracownika, a więc nie wymaga pochwały. Jednak jak pokazuje badanie „Indeks Doceniania 2019”, dla 99 proc. pracowników ważne jest zauważenie i pochwalenie włożonego wysiłku. Zdaniem ekspertów docenienie pełni w organizacji wiele funkcji. Po pierwsze pozytywna informacja zwrotna jest sygnałem, że pracownik podąża w dobrym kierunku i jest na odpowiedniej drodze do osiągniecia celu, którym zazwyczaj jest awans i wiążąca się z nim podwyżka.  Pochwały wywołują pozytywny nastrój oraz obniżają rywalizację w zespole. Poza tym pomagają one utrzymać zaangażowanie w sytuacjach kryzysowych poprzez obniżenie poziomu stresu. W ten sposób pracodawca wzmacnia poczucie wartości pracownika, jego kompetencji i sprawności. I w końcu – tworzą więź w zespole. Kadra zyskuje zaufanie do swojego przełożonego i czuje się swobodniej.

– Obserwując rynek można zauważyć, że firmy coraz częściej do tematu doceniania podchodzą  kompleksowo – stawiają na edukację i rozwój umiejętności miękkich kadry menadżerskiej, dostarczają konkretne narzędzia czy symboliczne nagrody, które są pomocne w docenianiu zachowań, wpisujących się w kulturę organizacyjną i zgodnych z wartościami oraz misją danej marki – mówi Monika Gaździńska, ekspertka ds. rozwoju organizacji i doświadczeń pracowników w Nationale-Nederlanden.

– Takie podejście przynosi korzyści zarówno dla zespołu, jak i dla całej organizacji. Buduje się w ten sposób zaangażowanie pracowników, wzmacnia przekonanie, że pełnią ważną rolę w organizacji oraz daje przestrzeń do dobrej współpracy opartej na relacjach – dodaje.

Dziś codzienne docenianie pracownika za dobrze wykonaną pracę jest równie istotne jak opieka medyczna. Dojrzałe i odpowiedzialne organizacje wiedzą, jak ważne jest stworzenie przestrzeni, w której każdy bez względu na staż pracy czy zajmowane stanowisko, będzie czuł się komfortowo i dołoży starań, aby jego najbliższe otoczenie w firmie czuło się podobnie. Kultura doceniania nie powinna być więc postrzegana przez pracodawców jako obowiązek, a jako nieodzowny i naturalny element funkcjonowania jego firmy.

Pokoleniowy indeks docenienia

Obecnie na rynku pracy czynne zawodowo są cztery pokolenia, które przyjęło się określać jako Z, Y, X oraz baby boomers. Każda generacja kieruje się innymi wartościami i oczekuje innego rodzaju zauważenia. Zadaniem nowoczesnej organizacji jest dostosowanie się do potrzeb każdej z tych grup i stworzenie im przyjaznej i zmotywowanej kadry. Badanie Employer Branding Institute pokazuje, że pracownik, który otrzymuje satysfakcjonujące wynagrodzenia, a jego wysiłki są na bieżąco docenianie – jeszcze bardziej angażuje się w swoje zadania i nie szuka innej pracy.
Według badania „Indeks Doceniania 2019”, 97 proc. pracowników chciałoby być docenionym w postaci nagrody pieniężnej. Jednak aż 88 proc. liczy po prostu na zauważenie włożonego wysiłku i słowo „dziękuję”. Pochwała czy wynagrodzenie za dobrą pracę w postaci benefitu czy nagrody, wpływa pozytywnie na samopoczucie człowieka, poczucie sensu wykonywanych działań i odczuwanie satysfakcji. Jednocześnie 94 proc. respondentów chciałoby być chwalonym zaraz po wykonanej pracy. Dzięki temu z większą motywacją oraz zaangażowaniem przystępują do następnych projektów. Kultura doceniania staje się ważną częścią pracy zawodowej.

Benefity główną formą uznania

Choć docenianie w organizacjach coraz częściej wykracza poza standardowe działania, to w Polsce wciąż w głównej mierze okazuje się je poprzez świadczenia pozapłacowe. Do najpopularniejszych benefitów w Polsce zaliczają się dziś ubezpieczenia życiowe, opieka medyczna, karty sportowe, szkolenia oraz elastyczny czas pracy. Każda z firm ustanawia własną ofertę świadczeń w oparciu o profil działalności i oczekiwania. Nie są one obowiązkowe, jednak zwiększają atrakcyjność oferty pracy i zatrudnienia.
Zauważenie dobrze wykonanej pracy, pochwała oraz oferowane benefity, przekładają się bezpośrednio na efektywność w pracy oraz możliwość lepszego wykorzystania zdolności i talentów pracowników. Nie ulega wątpliwości, że oferta benefitowa, która jest dziś podstawową formą docenienia pracowników, będzie się zmieniać i stanie się bardziej różnorodna i dostosowana do ich indywidualnych potrzeb oraz stylu życia. W ostatnim czasie, ze względu na trwającą pandemię, oferta benefitowa uległa już pewnemu przetasowaniu.
Badanie Nationale-Nederlanden przeprowadzone wśród pracowników pokazuje, które świadczenia ich zdaniem zyskały, a które straciły na znaczeniu. Dla 30 proc. badanych ważniejsza stała się możliwość pracy zdalnej oraz posiadanie grupowego ubezpieczenie na życie, z kolei jedna czwarta docenia takie świadczenie jak bony podarunkowe i okolicznościowe. Warto zaznaczyć, że w dobie zagrożenia epidemiologicznego pracownicy bardziej skupili się na zdrowiu swoim i swoich bliskich. Ochrona ubezpieczeniowa jest jedną z najbardziej pożądanych korzyści pozapłacowych. Tymczasem prawie 30 proc. respondentów jest zdania, że w ostatnim roku na znaczeniu straciły przede wszystkim karty sportowe.