Dziennikarstwo rozwiązań może pomóc środowisku. Wspólną akcję podejmują Santander Bank Polska i Outriders

Santander Bank Polska i Outriders, w konkursie #MamyWspólneCele 2019, szukają skutecznych rozwiązań na ważne problemy związane ze środowiskiem i naszym codziennym życiem. Na podstawie przesłanych zgłoszeń, powstanie cykl artykułów w duchu dziennikarstwa rozwiązań, które skupią się na poszukiwaniu metod wprowadzenia rzeczywistych i pozytywnych zmian w otoczeniu.

Dziennikarstwo rozwiązań koncentruje się na konkretnym problemie – najpierw poddaje go analizie, a później poszukuje efektywnych sposobów na jego rozwiązanie. Reporter, poprzez research dziennikarski, porównuje różne metody podejścia do zagadnienia, a finalnie daje czytelnikowi uczciwy obraz tego, jak działają dane rozwiązania i jaki mają społeczny skutek w różnych miejscach na świecie. Celem dziennikarstwa rozwiązań jest zmiana debaty publicznej na bardziej konstruktywną – skupioną nie tylko na samych problemach i wyzwaniach, ale również na metodach wprowadzania faktycznej zmiany.

– Bardzo nam zależy na promowaniu metodologii dziennikarstwa rozwiązań zarówno wśród czytelników, jak i mediów – mówi Anna Górnicka, redaktor naczelna Outriders. – Planujemy też inne działania dla dziennikarzy, żeby zachęcić ich do tworzenia artykułów w tym duchu. Konkurs #MamyWspólneCele jest początkiem długiego i potrzebnego cyklu – dodaje redaktorka.

Aby wziąć udział w konkursie #MamyWspólneCele 2019 należy na stronie dziennikarstworozwiazan.pl zgłosić swoje pomysły na rozwiązanie przynajmniej jednego z pięciu palących problemów współczesnego świata. Uczestnik konkursu powinien zaprezentować swoją wizję tego:

  • jak walczyć ze skutkami suszy,
  • jak walczyć z ubóstwem energetycznym,
  • jak poprawić recykling i gospodarkę odpadami,
  • jak walczyć z brakiem wody pitnej,
  • jak rozwiązać problem smogu?

Z tych pięciu zagadnień, jury wybierze najciekawsze, na podstawie których stworzone zostaną artykuły w duchu dziennikarstwa rozwiązań.

– Jesteśmy partnerem konkursu #MamyWspólneCele 2019, ponieważ zależy nam na promowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które są bliskie naszej misji oraz stanowią element naszej strategii – mówi Katarzyna Teter, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Santander Bank Polska. – W naszej organizacji przykładamy dużą wagę do kwestii ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. Podejmujemy wiele zobowiązań i realizujemy działania mające pomóc zminimalizować negatywny wpływ prowadzonej przez nas działalności na ekosystem. Promujemy produkty i usługi uwzględniające poszanowanie dla natury oraz bierzemy pod uwagę i oceniamy wpływ finansowanych przez nas projektów na środowisko i klimat. Naszymi działaniami chcemy także inspirować pozytywne zmiany i aktywnie szukać sposobu ich realizacji – dodaje.

Konkurs #MamyWspólneCele 2019 rozpoczął się 28 października i potrwa do 12 listopada 2019 roku. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 18 listopada na stronie internetowej konkursu. Swoje pomysły można zgłaszać na stronie dziennikarstworozwiazan.pl.