EKO HESTIA SPA – rusza wyścig po ekologiczną nagrodę

Podczas XXIV Kongresu Uzdrowisk Polskich w Inowrocławiu podpisano umowę o współpracy pomiędzy ERGO Hestią i Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP. Ubezpieczyciel będzie w ten sposób wspierać najciekawsze proekologiczne inicjatywy członków Stowarzyszenia. Co roku przeznaczy na ten cel 100 tysięcy złotych.

Przyznawana co roku nagroda EKO HESTIA SPA będzie promować i popularyzować najbardziej skuteczne i nowatorskie działania oraz inwestycje mające pozytywny wpływ na środowisko. Wartość nagrody EKO HESTIA SPA wyniesie każdorazowo 100 tysięcy złotych. Ta kwota może zostać przeznaczona wyłącznie na dalsze działania proekologiczne na terenie nagrodzonej gminy. Pretendujące do nagrody samorządy będą musiały wcześniej zadeklarować i zaplanować, na co są gotowe przeznaczyć uzyskaną nagrodę.

„ERGO Hestia od lat tworzy rozwiązania przełomowe. Chcemy aby wyzwanie, które stawiamy przed gminami uzdrowiskowymi zmobilizowało polskie samorządy do jeszcze większej aktywności na tym polu – podkreślił na konferencji prasowej Arkadiusz Bruliński, rzecznik prasowy Grupy ERGO Hestia. Pomysł ufundowania nagrody EKO HESTIA SPA, promującej najbardziej proekologiczne gminy uzdrowiskowe w Polsce, to naturalna konsekwencja naszych dotychczasowych działań w sferze ochrony środowiska. Mamy nadzieję, że będzie to również inspiracja do zrównoważonego rozwoju wspieranego przez biznes – dodał Arkadiusz Bruliński.

Pierwsza nagroda zostanie przyznana w 2016 roku za inwestycje i działania zakończone do końca 2015 roku.

Merytorycznym Partnerem Grupy ERGO Hestia w tym przedsięwzięciu będzie Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, które opracowało szczegółowy regulamin konkursu i za pośrednictwem którego polskie uzdrowiska zgłaszać się będą do konkursu „EKO HESTIA SPA”.

źródło: ERGO Hestia