Elektroniczne podpisywanie umów dla klientów korporacyjnych w mBanku #bankujezdomu

Obecna sytuacja to czas szczególny dla wszystkich, także dla bankowości korporacyjnej. mBank wciąż digitalizuje procesy, tak, by jak najwięcej czynności można było wykonać zdalnie. Od teraz dowolny wniosek, oświadczenie, dokument czy umowę z mBankiem można podpisać i przesłać bez wychodzenia z domu. To pierwsze takie rozwiązanie dla klientów korporacyjnych na polskim rynku bankowym.

Jak to działa?

Klient i doradca ustalają telefonicznie lub mailowo warunki umowy. Doradca wysyła do klienta mailem podpisane cyfrowo dokumenty.
  • Jeśli klient korzysta z podpisu kwalifikowanego, podpisuje umowę i oświadczenie, a następnie odsyła do doradcy.
  • Jeśli klient nie ma podpisu kwalifikowanego, odsyła dokumenty przez serwis transakcyjny mBank CompanyNet i uzupełnia wniosek, zgodnie ze wskazówkami doradcy. Wniosek w systemie bankowości elektronicznej musi być zautoryzowany zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji firmy (CEiDG/KRS).
Resztą zajmują się pracownicy mBanku. Po pomyślnym przeprocesowaniu dokumentów, informują klienta o podpisaniu umowy.

Czego nie obejmuje nowy proces?

  • umów, które zgodnie z przepisami prawa albo z treścią danej umowy (jeśli stawia ona inne wymagania co do formy umowy niż przepisy prawa) nie mogą być zawarte w formie pisemnej, w tym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  • procesów, które już wcześniej klient mógł zainicjować przez elektroniczny wniosek w systemie mBank CompanyNet dostępny w wirtualnym oddziale.