ERGO Hestia dopłaci do eko odbudowy

ERGO Hestia wprowadza do oferty ubezpieczeń korporacyjnych tzw. klauzulę zielonej odbudowy, w ramach której będzie powiększać wypłatę odszkodowania o koszty zastosowania rozwiązań ekologicznych. Z klauzuli będą mogli skorzystać klienci, którzy ponieśli szkodę całkowitą w budynkach. To pierwsza taka oferta produktowa na polskim rynku ubezpieczeniowym.

„W ramach odszkodowania pokryjemy dodatkowe koszty konieczne do zaprojektowania i odbudowy zniszczonego obiektu powodujące, że przyjęte rozwiązania będą bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Koszty te mogą dotyczyć m.in. wykorzystania przyjaznych środowisku materiałów budowlanych, ograniczenia emisji CO2, usuwania elementów zniszczonego budynku, czy ekologicznej certyfikacji budynku” – mówi Krzysztof Grelewicz, dyrektor w Biurze Ubezpieczeń Korporacyjnych ERGO Hestii.

Klauzula została wprowadzona do wszystkich produktów ogniowych dla klientów korporacyjnych. Umożliwia ona zwiększenie wysokości odszkodowania do 5 mln złotych. Rozwiązanie dotyczy szkód całkowitych i jest przykładem tego, jak ERGO Hestia organizuje przestrzeń do bycia eko – nie tylko dla siebie, ale i dla otoczenia.

„Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią poważne zagrożenie dla Europy i reszty świata. Dlatego zapobieganie postępującym zmianom klimatycznym to obowiązek każdego z nas. Wierzymy, że rolą ERGO Hestii jest nie tylko prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale też wspieranie klientów w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko. Z tego względu systematycznie wdrażamy proekologiczne produkty i usługi oraz podejmujemy działania na rzecz rozwoju eko-inwestycji – komentuje Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestii. „Klauzula Zielonej Odbudowy to nie tylko wsparcie, ale również zachęta dla innych przedsiębiorców, by zwrócili uwagę na kwestie związane ze środowiskiem. Wspólnymi działaniami możemy osiągnąć znacznie więcej” – dodaje.

Klauzula jest elementem strategii ERGO Hestii na rzecz ochrony środowiska. Na szereg działań realizowanych w jej ramach składają się m.in. program Rower na zawsze, konkurs EKO HESTIA SPA, Park Hestii, a także ubezpieczenie od szkód środowiskowych EKO HESTIA.

Grupa ERGO Hestia jest laureatem wielu nagród z zakresu zrównoważonego rozwoju. W 2020 roku znalazła się na drugim miejscu wśród wszystkich firm w Polsce w XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Spółka została również wyróżniona Srebrnym Listkiem CSR „Polityki”.

ERGO Hestia jest jedną z nielicznych firm ubezpieczeniowych na świecie, która wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymogami standardu ISO 14001:2015.