ERGO Hestia jedną z najlepszych pomorskich firm ostatnich 30 lat

ERGO Hestia została nagrodzona „Jedynką” podczas konferencji zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą. W gdańskim Inkubatorze Starter odbyło się spotkanie przedstawicieli firm z województwa pomorskiego, które nagrodzono za wyjątkowy wkład w rozwój gospodarki w ciągu ostatnich 30 lat.30

Trzy dekady mijają od czasu, gdy w Polsce realny socjalizm został zastąpiony przez wolnorynkowy kapitalizm. To był okres, kiedy osoby z wizją przedsiębiorcy mogły wyjść z cienia i zacząć budowanie nowych marek, dających nową jakość polskiej gospodarce.

Tak też było w przypadku ERGO Hestii, którą w 1991 roku założył Piotr Maria Śliwicki. Prezesem firmy pozostaje do dziś, a pod jego rządami ERGO Hestia urosła do niespodziewanych rozmiarów, stając się jednym z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce.

Nagroda dla ERGO Hestii

Rozwój ERGO Hestii został doceniony podczas konferencji “30-lecie przemian gospodarczych województwa pomorskiego”. W Inkubatorze Starter wręczono „Jedynki Gazety Wyborczej” – wyróżnienie za godną reprezentację regionu w kraju i poza jego granicami.
Te firmy stały się ważnym elementem nie tylko struktury ekonomicznej, ale i częścią tradycji, kapitałem społecznym. To przedsiębiorstwa, które nie tylko wytwarzały i zarabiały, ale też zmieniały – i nadal zmieniają –  rzeczywistość nie tylko naszego regionu – uzasadniają wybór organizatorzy.
Nagrodę w imieniu Prezesa Zarządu ERGO Hestii odebrał Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji i Rzecznik Prasowy Marcin Dybuk. Z kolei Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Mario Zamarripa przedstawił prezentację o działaniu firmy na rzecz środowiska. Podczas wystąpienia zwracał uwagę na to, jak ważne jest działanie w tym kierunku wszystkich, niezależnie od wielkości spółki.