ERGO Hestia najlepszą firmą ubezpieczeniową według kapituły Banking & Insurance Forum

Podczas XIII Insurance Forum ERGO Hestia zwyciężyła w kategorii „Najlepsza Firma Ubezpieczeniowa”. Nagroda po raz kolejny potwierdziła silną pozycję rynkową ERGO Hestii i Najwyższy Standard Ochrony, jaki zapewnia swoim klientom.

Kapituła nagrody doceniła ERGO Hestię przede wszystkim za szczególne osiągnięcia ubezpieczyciela w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Uzasadniając swoją decyzję kapituła podkreśliła, że tytuł „Najlepsza Firma Ubezpieczeniowa 2018 roku” to wyraz uznania dla autorskich rozwiązań ERGO Hestii oraz potwierdzenie pozycji spółki w Grupie ERGO.

–  Miałem przyjemność wręczać państwu nagrodę rok temu i wiem, jak trudno jest to powtórzyć. ERGO Hestia została po raz kolejny nagrodzona jako Najlepsza Firma Ubezpieczeniowa nie tylko z powodu bardzo dobrych powtarzalnych wyników spółki, ale przede wszystkim za wyznaczanie trendów na rynku ubezpieczeniowym – powiedział wręczając nagrodę Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum.

– To wyróżnienie potwierdza, że od niemal 30 lat jesteśmy jednym z wiodących ubezpieczycieli na rynku polskim. Ubiegły rok był zdecydowanie najlepszy w historii ERGO Hestii. Potwierdzają to zarówno nasze wyniki w Polsce, jak też nadzorowanych przez nas spółek w krajach bałtyckich. Ten rok jest dla nas przełomowy ze względu na innowacyjne rozwiązania, które wprowadzamy głównie w obszarze ubezpieczeń na życie. Nie sztuką jest osiągnąć jednorazowy sukces, dlatego cieszymy się, że tytuł Najlepszej Firmy Ubezpieczeniowej został nam przyznany kolejny raz i już pracujemy, aby w 2020 roku po raz czwarty z rzędu cieszyć się z tej nagrody – powiedział Arkadiusz Bruliński, zastępca dyrektora Biura Komunikacji  ERGO Hestii.

XIII Insurance Forum to prestiżowe spotkanie liderów branży ubezpieczeniowej, miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji o przyszłości rynku. Forum na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń dla kluczowych uczestników sektora. Konferencja stanowi doskonałą okazję do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań stojących przed branżą ubezpieczeniową z udziałem najważniejszych interesariuszy rynku: regulatora, administracji centralnej, ubezpieczycieli i dostawców rozwiązań dla sektora finansowego. Więcej informacji na stronie organizatora: http://bankowosciubezpieczenia.pl/