ERGO Hestia wiceliderem w XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm w Polsce

Grupa ERGO Hestia druga wśród wszystkich firm w Polsce w XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Druga także w kategorii „Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy” i po raz kolejny została najlepszym ubezpieczycielem. Wynik ten w kategorii generalnej jest lepszy od tego sprzed roku, w którym firma zajęła trzecią pozycję. – Odbieram to wyróżnienie w imieniu blisko trzech tysięcy Hestian – powiedział Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w ERGO Hestii podczas uroczystości online.  

Ranking Odpowiedzialnych Firm (ROF) to uznane zestawienie przedsiębiorstw podejmujących najważniejsze wyzwania społeczne i środowiskowe w systematyczny sposób. Inicjatywa zwraca uwagę na istotną rolę zrównoważonego zarządzania i bada poziom zaawansowania działań, prowadzonych przez polskie firmy w tym zakresie.

– Czas pandemii to czas refleksji. 2020 rok pokazuje nam, jak ważne są działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu. W ostatnich miesiącach nabrały one jeszcze większego znaczenia – podkreśla Mario Zamarripa.

Organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub, a partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację odpowiadała firma Deloitte, zaś partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna.

Potwierdzenie słusznego kierunku

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w czwartek, 4 czerwca, podczas konferencji „Pozytywny biznes w Polsce. Pasja, innowacje i odpowiedzialność” transmitowanej online na kanale YouTube i facebookowym profilu organizatora.

– Nasza pozycja w rankingu jest potwierdzeniem, że to co robimy w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju nie jest przypadkowe. Ranking ocenia 44 obszary organizacji w zakresie etyki, zrównoważonego zarządzania, pozytywnego wpływu inicjatyw oraz wskaźniki odpowiedzialności m.in. w obszarach ochrony klimatu, emisji CO2, Gospodarki Obiegu Zamkniętego, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, wolontariatu, różnorodności. To pokazuje, że dobrze realizujemy naszą strategię, która uwzględnia cele Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i jest to zauważane przez organy zewnętrzne, jury oraz audytorów – mówi Mario Zamarripa.– To także dowód na to, że nasze działania społeczne, środowiskowe i etyczne zmierzają we właściwym kierunku.

Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach Zrównoważonego Rozwoju pomiędzy firmami, ocenę podejmowanych wyzwań zrównoważonego rozwoju i jest cennym instrumentem ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.

Wirtualna uroczystość i Program Climate Leadership

Przed prezentacją tegorocznych wyników Rankingu Odpowiedzialnych Firm uczestnicy mogli wysłuchać panelu dyskusyjnego z udziałem ERGO Hestii, poświęconego pierwszej edycji innowacyjnego projektu Climate Leadership. To program zrzeszający firmy, które są świadome swojej roli w procesie osiągania neutralności klimatycznej i potrafią dostrzec w zmianie szansę na rozwój. Celem programu jest wsparcie systematycznego wdrażania rzeczywistych zmian w ofercie rynkowej największych firm – nowe produkty/usługi, zmiana istotnych cech oferowanych produktów/usług, zmiana procesu wytwarzania, zmiany w łańcuchu dostaw – będących odpowiedzią na kryzys klimatyczny i związane z nim zagrożenia. ERGO Hestia jest jedynym ubezpieczycielem i jedną z 10 firm, które dołączyły do inicjatywy Climate Leadership zorganizowanej przez UNEP-GRID przy współpracy z UN Environment (więcej informacji na stronie programu http://climateleadership.pl/)/

Dobre praktyki stosowane od lat

ERGO Hestia od lat konsekwentnie wspiera działania na rzecz ochrony środowiska wprowadzając zmiany wewnątrz firmy i w jej otoczeniu. Do najważniejszych projektów pozytywnie ocenionych w tym roku trzeba zaliczyć politykę środowiskową, wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego i dostosowanie do wymogów EMAS, praktyki w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego i upcyklingu, plan redukcji emisji CO2, jak również działania w zakresie zrównoważonego transportu i mobilności m.in. promocję dojazdów do pracy rowerem, komunikacją miejską, carpooling oraz program „Rower na zawsze”. Ten ostatni pozwala klientowi lub poszkodowanemu dokonać wyboru pomiędzy autem zastępczym na czas naprawy pojazdu, a rowerem KROSS lub Le Grand, który już na zawsze zostanie jego własnością.

Dodatkowo likwidatorzy mobilni ERGO Hestii wykorzystują flotę samochodów hybrydowych, a pobliżu siedziby głównej ubezpieczyciela powstał park i pasieka z 600 tysiącami pszczół. Co więcej, firma od 5 lat funduje nagrodę EKO HESTIA SPA, gdzie honoruje najbardziej proekologiczne projekty wdrożone w polskich uzdrowiskach. To tylko część inicjatyw, które przyczyniają się do obniżenia emisji dwutlenku węgla.

Nie można też pominąć działań społecznych jak wolontariat, inicjatyw dla klientów i kontrahentów szczególnie zagrożonych marginalizacją społeczną, partnerstwa międzysektorowego i współpracy ERGO Hestii z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP) oraz Fundacją Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia. CPOP jest prekursorem kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej dla osób ciężko poszkodowanych w wypadkach. Zaś misją Fundacji Integralia jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej.

Innym przykładem aktywnego udziału ubezpieczyciela w życiu społecznym jest aktywne uczestnictwo w zwalczaniu zagrożenia epidemiologicznego. Firma zorganizowała akcję #MuremZaRatownikami, w ramach której zakupiła pełnotwarzowe maski oraz filtry o wartości miliona złotych. Tym samym zwróciła uwagę na potrzeby ratowników, którzy stanęli na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. ERGO Hestia zapewniła również pełne wsparcie klientom, pośrednikom oraz pracownikom. Od początku pandemii wprowadziła wiele ułatwień oraz zaproponowała dodatkowe aktywności. Do nich należały m.in. webinaria, w ramach których najlepsi eksperci w Polsce – epidemiolodzy, ekonomiści, psycholodzy – tłumaczyli naturę i następstwo zmian wywołanych przez koronawirusa.