Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2015

Podsumowanie czwartego kwartału

 • Sprzedaż w czwartym kwartale wzrosła o 8% rdr. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych spadła o 1% rdr
 • Aktywność firmy w obszarze mobilnego internetu szerokopasmowego w Ameryce Północnej pozostaje na podobnym poziomie, towarzyszy jej zwiększona sprzedaż sprzętu
 • Tempo wdrożeń 4G w Chinach zwiększyło się, odrabiając straty po trzecim kwartale
 • Globalna umowa licencyjna na wykorzystanie patentów podpisana z Apple miała wpływ na wzrost przychodów IPR, zarówno rdr oraz kdk
 • Globalny program efektywnościowy przebiega zgodnie z planem, głównie dzięki mniejszemu poziomowi kosztów operacyjnych rdr.
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży wzrósł do 15% (9%) rdr. Każdy z obszarów działalności osiągnął lepszy wynik rdr.
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej osiągnęły wartość dodatnią, wyniosły 21,9 mld SEK (8,6).

Podsumowanie całego roku 2015

 • Sprzedaż zwiększyła się o 8%. Wzrost sprzedaży w Indiach, Ameryce Północnej i Chinach jak również wyższe przychody IPR zostały zrównoważone przez niższą sprzedaż w Japonii, Rosji i Brazylii. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych spadła o 5%
 • Przychody IPR wyniosły 14,4 mld SEK (9,9)
 • Zysk operacyjny wyłączając opłaty restrukturyzacyjne zwiększył się do 26,8 mld SEK (18,3)
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 20,6 mld SEK (18,7). Konwersja gotówki na poziomie 85%, powyżej celu (70%)
 • Proponowana dywidenda za rok 2014 to 3,70 SEK (3,40) za akcję, to wzrost o 9% względem ubiegłego roku
 SEK (w miliardach) Q4
2015
Q4
2014
Zmiana
(rdr)
Q3
2015
Zmiana
(kdk)
Cały rok
2015
Cały rok
2014
Sprzedaż netto 73,6 68,0 8% 59,2 24% 246,9 228,0
Sprzedaż netto dla porównywanych jednostek
i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych
-1% 26%
Marża brutto 36,3% 36,6% 33,9% 34,8% 36,2%
Marża brutto wyłączając opłaty restrukturyzacyjne 36,6% 37,6% 34,5% 35,7% 36,6%
Zysk operacyjny 11,0 6,3 75% 5,1 117% 21,8 16,8
Zysk operacyjny wyłączając opłaty restrukturyzacyjne 11,7 7,1 65% 6,1 94% 26,8 18,3
Marża operacyjna 15.0% 9.3% 8.6% 8.8% 7.4%
Marża operacyjna wyłączając opłaty restrukturyzacyjne 16.0% 10.5% 10.2% 10.9% 8.0%
Zysk netto 7.0 4.2 68% 3.1 124% 13.7 11.1
Zysk rozwodniony na akcję, SEK 2.15 1.29 67% 0.94 129% 4.13 3.54
 EPS (Non-IFRS), SEK 1) 2.50 1.71 46% 1.34 87% 6.06 4.80
Cash Flow z działalności operacyjnej 21.9 8.6 154% 1.6 20.6 18.7
Przepływy pieniężne netto na koniec okresu 18.5 27.6 -33% -0.2 18.5 27.6

 1) EPS, z wyłączeniem umorzeń i odpisów nabytych wartości niematerialnych i restrukturyzacji;

Pełna wersja raportu

źródło: Ericsson