Estonia i Łotwa dołączyły do Funduszu Trójmorza

Estonia i Łotwa są kolejnymi krajami, które dołączyły do Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza. Oba kraje złożyły zobowiązania do zainwestowania po 20 mln euro. 

Bardzo się cieszę, że dołączają do nas Estonia i Łotwa. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi państwami, zainteresowanymi udziałem w Funduszu. Można więc powiedzieć, że mimo spowolnienia aktywności gospodarczej na całym świecie, Fundusz przyspiesza. To nie koniec dobrych wiadomości. Niedługo planujemy zaprezentować pierwsze projekty, w które Fundusz się zaangażuje” – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
Fundusz Trójmorza założyły w 2019 r. instytucje rozwoju z Polski (Bank Gospodarstwa Krajowego) i Rumunii (EximBank). Złożyły one zobowiązania do zainwestowania łącznie 560 mln euro w projekty, w które zaangażuje się Fundusz.
Fundusz Trójmorza jest inicjatywą komercyjną. O inwestycjach, w które się angażuje, decyduje niezależna firma, zarządzająca Funduszem. Fundusz Trójmorza koncentruje się na projektach rozwijających infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza. Fundusz jest otwarty na wszystkie państwa regionu Trójmorza.
Łotwa i Estonia dołączyły do dwóch wcześniejszych członków Funduszu – Polski i Rumunii. Estonię reprezentuje w Funduszu ministerstwo finansów, a Łotwę instytucja rozwoju ALTUM. Radę nadzorczą Funduszu tworzą instytucje rozwoju z Polski, Rumunii, Łotwy, Estonii i Republiki Czeskiej.