Expander Advisors z nowym zarządem

Z początkiem listopada stery Expander Advisors obejmie nowy zarząd pod kierownictwem dotychczasowego wiceprezesa, Adriana Jarosza. W skład nowego zarządu wejdą również: Marcin Stencel, Tomasz Lech oraz Szymon Szmejter. Nowe kierownictwo będzie kontynuować obraną wcześniej strategię firmy, zmierzająca do osiągnięcia pozycji rynkowego lidera. Dotychczasowy prezes, Andrzej Oślizło, oraz wiceprezes, Bartosz Niewiadomski, zostali powołani do zarządu grupy Aviva.

Aviva została nowym inwestorem w Expanderze w lipcu br. Na początku października placówki Centrum Finansów Aviva włączono do sieci Expandera. Integracja wzmocniła pozycję firmy jako największej sieci niezależnych doradców finansowych w Polsce, liczącej blisko 100 placówek w 50 miastach w całym kraju.

Naszym celem jest wykorzystanie potencjału najlepszych menedżerów z grupy. Adrian Jarosz, który zastąpi na stanowisku Andrzeja Oślizło, ma bogate doświadczenie, zdobyte w największych spółkach branży doradczej. W ramach naszej grupy stworzył Centrum Finansów Aviva, wcześniej zdobywał doświadczenie w największych firmach z branży doradztwa finansowego – podkreśla Adam Uszpolewicz, prezes grupy Aviva w Polsce i przewodniczący rady nadzorczej Expandera.

Bogate doświadczenie w branży doradczej charakteryzuje także pozostałych członków zarządu. Marcin Stencel, dotychczas pełnił funkcję dyrektora finansowego Expandera, w którym pracuje od 2011 r. Wcześniej przez pięć lat pracował w KPMG Corporate Finance. Tomasz Lech, wcześniej dyrektor sprzedaży kanałów zewnętrznych, działa w branży od 2003 r., rozwijał i zarządzał sieciami sprzedaży największych firm doradztwa finansowego. Szymon Szmejter, dotąd dyrektor sieci sprzedaży ubezpieczeń, wcześniej kierował siecią sprzedaży Centrum Finansów Aviva, buduje i zarządza zespołami sprzedażowymi od ponad 10 lat.

Adrian Jarosz, nowy prezes Expandera, podkreśla, że głównym celem zespołu będzie dalsza realizacja ambitnej strategii: – W centrum naszego zainteresowania znajduje się przede wszystkim konsekwentny rozwój sprzedaży. Całą uwagę skupimy na budowaniu jeszcze lepszych relacji z klientami, których potrzeby i ich zrozumienie są sprawą pierwszoplanową. Nasza strategia zakłada także tworzenie nowych projektów, poszukiwanie okazji i wchodzenie w nowe obszary rynku.

Andrzej Oślizło, który pełnił funkcję prezesa Expandera od 2011 r., dołączy do zarządu Avivy i będzie odpowiedzialny za rozwój biznesu w tym bancassurance oraz współpracę z kluczowymi partnerami biznesowymi, także z Expanderem. Bartosz Niewiadomski, wiceprezes Expandera odpowiedzialny za marketing, zostanie powołany do zarządu Avivy i przejmie odpowiedzialność za marketing i sprzedaż w kanale direct.

źródło: Expander