FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS ZAPRASZA GIMNAZJALISTÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „KLASA”

Do 28 kwietnia 2016 r. trwa rekrutacja do XIV. edycji programu stypendialnego „Klasa” Fundacji BGŻ BNP Paribas. O miejsce w programie mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych, którzy bardzo dobrze się uczą, mają ponadprzeciętną motywację, a jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej im realizację życiowych planów i marzeń.

Program rozpoczyna się już w lipcu tego roku. Przed przystąpieniem do nauki w liceum, nowi uczniowie „Klasy” spotkają się na letnim obozie w Warszawie. Podczas wyjazdu, w formie interaktywnych gier i zabaw, będą intensywnie uczyć się angielskiego, odkrywając swoje talenty i pasje, poznając siebie nawzajem oraz najciekawsze miejsca w Warszawie.

Dzięki projektowi przełamałam nieśmiałość i pokonałam poczucie, że jeden głos nie ma znaczenia. Otworzyłam się na wiele nowych inicjatyw, możliwości, przełamałam swoje bariery – mówi Anna, stypendystka „Klasy” z Warszawy. –Projekt oprócz wiary w innych dodał mi pewności siebie. Uwierzyłam, że osoba z małej miejscowości i niezamożnej rodziny też może zaistnieć. Od dzieciństwa bowiem marzyłam, by dużo osiągnąć w życiu, a dzięki temu programowi zrobiłam pierwszy krok w tym kierunku – mówi Paulina, stypendystka „Klasy” z Krakowa.

W ciągu 13 lat trwania programu, ponad 600 młodych ludzi otrzymało wsparcie finansowe na rozwój i edukację w 5 prestiżowych liceach partnerskich „Klasy” w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Klasa” realizowany od 2003 roku oferuje 4-letnie wsparcie uzdolnionym absolwentom gimnazjów z całej Polski. Uczeń zakwalifikowany do programu otrzymuje pełne finansowanie trzech lat nauki w liceum (w tym opłatę za internat, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, zajęcia dodatkowe, wycieczki szkolne) oraz stypendium pomostowe na I roku studiów.

Każdy uczeń gimnazjum, który spełnia kryteria, może zgłosić się do programu za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie:www.fundacja.bgzbnpparibas.pl.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas