GLOBALNY RAPORT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BNP PARIBAS 2016

Raport opisuje zjawisko „Przedsiębiorców z pokolenia Millenium”, tj. nowej generacji przedsiębiorców w wieku poniżej 35 lat:

 • Każdy z nich założył już średnio 7,7 spółki, podczas gdy w starszym pokoleniu osób urodzonych w okresie wyżu demograficznego wartość ta wynosi 3,5
 • Roczny obrót spółek prowadzonych przez przedstawicieli generacji Millenium jest średnio o 43% wyższy niż tych, których właścicielami są osoby urodzone w czasie wyżu demograficznego.
 • Członkowie rodzin 78% odnoszących sukcesy przedsiębiorców z pokolenia Millennium również zajmowali się prowadzeniem biznesu.

W tym roku, Globalny Raport Przedsiębiorczości BNP Paribas 2016 ujawnia pojawienie się nowego pokolenia przedsiębiorców w wieku poniżej 35 lat. Określani mianem „Przedsiębiorcy pokolenia Millennium” lub „Millennials”, pochodzą oni z „Pokolenia Y” i urodzili się w latach 1980-1995.  Ich podejście do biznesu, w zakresie ambicji, osiąganych wyników i stylu przywództwa różni się od innych pokoleń. „Tworzą oni więcej spółek o większej liczbie pracowników i z wyższymi zyskami docelowymi. Oczywiście, interesują się nową gospodarką, lecz są też równie aktywni w wielu tradycyjnych sektorach, jak np. sprzedaż detaliczna czy usługi świadczone w ramach wolnych zawodów typu prawo czy księgowość”, powiedział Vincent Lecomte, dyrektor współzarządzający BNP Paribas Wealth Management. „W BNP Paribas Wealth Management chcemy wykorzystywać wielki międzynarodowy zasięg naszej spółki, by wychodzić naprzeciw potrzebom tego typu klientów, szczególnie w zakresie Private Equity i Inwestycji Odpowiedzialnych Społecznie”

Koncentracja na kobietach – przedsiębiorcach

Raport skupia się również na przedsiębiorcach płci żeńskiej. „Raport wskazuje, że kobiety będące przedsiębiorcami są bardziej ambitne i odnoszą większe sukcesy niż ich koledzy. Mają również inne podejście do przedsiębiorczości w zakresie przywództwa, finansowania i celów. Badanie rzuca światło na ich oczekiwania i wzmaga naszą determinację, by zapewnić im bardziej dopasowane wsparcie w rozwoju biznesu”, powiedziała Sofia Merlo, dyrektor współzarządzająca BNP Paribas Wealth Management.

W oparciu o badania przeprowadzone przez spółkę konsultingową Scorpio Partnership, Globalny Raport Przedsiębiorczości BNP Paribas 2016 analizuje zachowania około 2 600 zamożnych i bardzo zamożnych przedsiębiorców z 18 państw Azji, Ameryki Północnej i Europy, których całkowity majątek szacuje się na ponad 17 mld dolarów. Podczas gdy opublikowana w roku 2014 pierwsza edycja raportu skupiała się na zidentyfikowaniu tych odnoszących sukcesy przedsiębiorców, druga skupia się na ich podejściu do biznesu, ich ambicjach, motywacji i dokonanych przez nich w ostatnim roku inwestycjach na całym świecie.

Państwa najbardziej sprzyjające przedsiębiorczości

 • Według przedsiębiorców, najlepszymi krajami do rozkręcania biznesu są Stany Zjednoczone (1), Chiny (2) i Niemcy (3).
 • Pod względem wzrostu zysku, najlepszy rok mieli przedsiębiorcy działający w Chinach, Indiach i Turcji.

Chiny są bazą największego odsetka przedsiębiorców uzyskujących w zeszłym roku wyższe dochody (68,8%), jak również przykładających ponadprzeciętną wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Niemcy są niezwykle atrakcyjnym państwem dla przedsiębiorców z pierwszego pokolenia – 63,4% osób zakładających tam biznes jest pierwszymi członkami swoich rodzin, które decydują się na taki krok. Przedsiębiorcy są również bardzo aktywni w Belgii, gdzie każdy z nich zakłada średnio 6,7 spółki, podczas gdy na świecie średnia ta wynosi 5,7 spółki na przedsiębiorcę.

Pojawienie się „Przedsiębiorcy z pokolenia Millennium”

Nowe pokolenie przedsiębiorców obejmuje osoby w wieku poniżej 35 lat. Określa się ich również mianem „Millennials” lub „osoby z Pokolenia Y”, a ich podejście do biznesu różni się od podejścia ludzi od nich starszych w zakresie ambicji, osiąganych wyników i stylu przywództwa. 78% spośród objętych badaniem odnoszących sukcesy przedsiębiorców z pokolenia Millenium pochodzi z rodzin, których członkowie również zajmowali się prowadzeniem biznesu. Jako grupa, każdy z nich założył już średnio 7,7 spółki, podczas gdy średnia dla osób urodzonych w okresie wyżu demograficznego mających obecnie 50 i więcej lat wynosi 3,5. Niemniej jednak, sektory gospodarki, w których tak dobrze im się powodzi, nie różnią się bardzo od poprzedniego pokolenia.

 3 najbardziej zyskowne sektory:

 • Sprzedaż detaliczna (12,5%)
 • Usługi świadczone w ramach wolnych zawodów (8,5%)
 • Technologia (7,3%)

 3 główne sektory uważane za „branże przyszłości”:

 • Usługi finansowe (8,4%)
 • Media społecznościwe (8,2%)
 • E-Commerce (8,2%)

Przedsiębiorczość wśród kobiet

Na przestrzeni ostatniego roku, kobiety odnosiły większe sukcesy niż ich koledzy. Są one ambitne, a 89% kobiet objętych badaniem oczekuje wzrostu bądź stabilności zysków w kolejnych 12 miesiącach. Kobiety z pokolenia Millennium mierzą jeszcze wyżej – prawie 75% z nich oczekuje wzrostu dochodowości biznesu w kolejnych 12 miesiącach oraz prawie 35% marży zysku brutto za rok 2015.

3 najbardziej zyskowne sektory:

 • Sprzedaż detaliczna (16,5%)
 • Usługi świadczone w ramach wolnych zawodów (11,2%)
 • Moda (6,0%) 

3 główne sektory, jeśli miałyby zmienić branżę:

 • E-Commerce (9,3%)
 • Podróże, usługi hotelarskie i wypoczynek (8,6%)
 • Media społecznościwe (6,3%)

 3 główne kryteria dla odniesienia sukcesu:

 • Uzyskanie zysku z pierwotnej inwestycji (35,2%)
 • Przekazanie działalności kolejnemu pokoleniu (12,3%)
 • Wywarcie wpływu na społeczeństwo (11,2%)

Polska, Hiszpania i Chiny mają najwyższe wskaźniki działalności odnoszących sukcesy w przedsiębiorstwach zarządzanych przez kobiety. Najwyższe prawdopodobieństwo zostania właścicielką firmy z pierwszego pokolenia bez żadnej historii przedsiębiorczości w rodzinie cechuje panie ze Szwajcarii, Niemiec i Belgii.  Główne preferowane źródła finansowania wykorzystywane przez kobiety rozpoczynające działalność gospodarczą to: własne oszczędności (43%), kredyty bankowe (21%) i pożyczki od znajomych i rodziny (17%). Oznacza to, iż wśród kobiet większe jest prawdopodobieństwo wykorzystania na kapitał początkowy samofinansowania niż pożyczki bankowej.

Trendy inwestycyjne/alokacje portfeli przez przedsiębiorców

Wśród wszystkich przedsiębiorców opisanych w Raporcie, wolumeny inwestycyjne wzrosły o 12% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a znaczący wzrost zanotowano również w inwestycjach poza rynkami macierzystymi.

Mimo istnienia znaczącego trendu ku dywersyfikacji portfela, średnio lokują oni 20% całości swoich inwestycji we własny biznes, a 17% w nieruchomości. Badani przedsiębiorcy wykazują również większy apetyt na kapitał typu private equity, który odpowiada średnio za 9% ich inwestycji oraz Inwestycje Odpowiedzialne Społecznie (SRI), które stanowią średnio 6% wartości ich portfela.

 3 główne obszary inwestycyjne

 • Region Azji i Pacyfiku
 • Europa Zachodnia
 • Ameryka Północna

Raport dostępny jest tutaj.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas