Grupa Banku Pekao S.A. wspiera emisję obligacji na rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie

Grupa Banku Pekao S.A. wypracowała strukturę programu emisji obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. o łącznej wartości 2,5 mld zł, która zapewni pozyskanie finansowania na modernizację i rozbudowę spalarni odpadów komunalnych oraz budowę sortowni odpadów dla miasta Warszawy. Inwestycja ma strategiczny charakter dla stolicy.

24 listopada została podpisana umowa finasowania modernizacji i rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

Bank Pekao S.A. wspólnie z Pekao TFI S.A. oraz Pekao Investment Banking S.A. wypracowały wspólnie strukturę programu emisji obligacji, która zapewni pozyskanie finansowania dla tej inwestycji na najkorzystniejszych warunkach rynkowych. Pekao S.A. będzie pełnić rolę koordynatora programu, agenta emisji, agenta kalkulacyjnego, agenta płatności oraz administratora zabezpieczeń. Pekao Investment Banking S.A. będzie zaś pełnił rolę oferującego.

 Bank Pekao S.A. ma długą tradycję wspierania rozwoju infrastruktury komunalnej. Jesteśmy dumni, że przyczyniamy się do poprawy jakości życia lokalnych społeczności i rozwoju gospodarki komunalnej. Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem samorządów i niezmiennie finansujemy ich największe oraz  najważniejsze inwestycje. Bardzo się cieszę, że tym razem występujemy w tej roli jako Grupa Banku Pekao S.A. Dzięki współpracy podmiotów z Grupy oferujemy naszemu długoletniemu klientowi kompleksowe rozwiązanie finansowe na realizację największej spalarni w Polsce, która ma strategiczne znaczenie dla Stolicy i znacząco zmienia obraz gospodarki odpadami w naszym kraju – mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Projekt modernizacji i rozbudowy spalarni odpadów komunalnych oraz budowy sortowni odpadów dla miasta Warszawy zakłada powstanie w ciągu 3 lat dwóch nowych linii technologicznych do spalania odpadów komunalnych. Po rozbudowie będzie to największy tego typu obiekt w Polsce i jeden z większych w Europie, o łącznej wydajności ponad 300 tysięcy ton odpadów rocznie. Spółka, dzięki zwiększonej mocy spalania, oprócz przetwarzania odpadów, będzie dostarczać znacząco wyższy niż dotychczas wolumen ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Warszawy. Obiekt został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi normami ekologicznymi i będzie przyjazny środowisku. Projekt ma kluczowe znaczenie dla stolicy, domyka on bowiem system zagospodarowania odpadów dla całej Warszawy.