GRUPA BNP PARIBAS W RANKINGU GLOBAL 100 MOST SUSTAINABLE CORPORATIONS

Grupa BNP Paribas znalazła się wśród 100 globalnych spółek, które rozwijają się w najbardziej zrównoważony sposób wg rankingu Global 100 Most Sustainable Corporations (100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie). Wyniki rankingu zostały opublikowane przez kanadyjski magazyn „Corporate Knights”, z okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Grupa BNP Paribas po raz pierwszy znalazła się w tym rankingu w 2015 r., a w bieżącym roku zajęła 35. miejsce (awans o 47 miejsc).

– Jesteśmy naprawdę dumni z tego, że znaleźliśmy się w tym znanym na całym świecie rankingu, jak również cieszymy się, że zrobiliśmy tak duże postępy. Odzwierciedlają one wysiłki, które podejmuje BNP Paribas, aby przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego na świecie, szczególnie poprzez etyczne finansowanie gospodarki. Dodatkowo, wynik rankingu jest wyrazem uznania dla zespołów, które pracowały nad tymi zagadnieniami we wszystkich liniach biznesowych Grupy – powiedział Laurence Pessez, dyrektor ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Grupie BNP Paribas.

Magazyn „Corporate Knights”, z siedzibą w Toronto w Kanadzie, jest nie tylko „magazynem etycznego kapitalizmu” (ang. Magazine of Clean Capitalism), ale również niezależną firmą badawczą i świadczącą usługi doradztwa inwestycyjnego. Ranking Global 100 Most Sustainable Corporations ma na celu nagrodzenie przedsiębiorstw odznaczających się najbardziej zrównoważonym rozwojem w swoim sektorze. Przedsiębiorstwa zostały wyłonione spośród 4 353 spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych o wartości giełdowej przekraczającej 2 miliardy USD.

BGŻ BNP Paribas na polskim rynku CSR

W Polsce działania Banku BGŻ BNP Paribas w obszarze CSR są regularnie monitorowane i audytowane. W prestiżowym Rankingu odpowiedzialnych firm (ROF) znajdujemy się wśród 3 najbardziej odpowiedzialnych banków w  Polsce. A Tygodnik POLITYKA i  Deloitte przyznały nam Srebrny listek CSR za wysokie standardy rynkowe i dobre praktyki w obszarze zrównoważonego rozwoju. Od 2011 roku regularnie raportujemy dane pozafinansowe i publikujemy je w raportach społecznych.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas