Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska po III kw. wypracowała zysk netto na poziomie 493,4 mln zł

Zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska narastająco po III kw. wyniósł 493,4 mln zł i był wyższy o 54,4% w ujęciu r/r. W samym III kw. zysk netto wyniósł 114,8 mln zł i był niższy niż rok wcześniej o 12,3% głównie z uwagi na koszty finalizowanej właśnie integracji (po przejęciu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska) oraz zawiązaną rezerwą, utworzoną po wyroku TSUE, dot. proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Po wyłączeniu kosztów integracji zysk netto III kw. 2019 r. wyniósłby 198,4 mln zł i byłby wyższy o 39,7% w ujęciu r/r.

Główne informacje finansowe po III kw.:

 • Suma bilansowa: 107,6 mld zł, +49,7% r/r (+0,9 k/k)
 • Wartość udzielonych kredytów: 77,8 mld zł, +36,4 r/r (+1,6% k/k)
 • Depozyty klientów: 83,3 mld zł, +61,2% r/r (+0,9% k/k) – dobra pozycja płynnościowa pozwalająca na optymalizację kosztów finansowania
 • Wynik odsetkowy: 2.363,4 mln zł, wzrost o 62,7% r/r (+0,5% k/k)
 • Wynik prowizyjny: 612,6 mln zł, wzrost o 59,3% r/r (+2,1% k/k)
 • Wynik z działalności bankowej: 3.412,5 mln zł, +64,8% r/r (-7,4% k/k)
 • Dochody podstawowe (tj. po wyłączeniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zawierających zdarzenia jednorazowe): 3.438,6 mln zł, +65,4% r/r, +1,8% kw/kw
 • Ogólne koszty administracyjne w III kw., łącznie z amortyzacją: 2.170,4 mln zł, +72,4% r/r, (+1,4% k/k), bez kosztów integracji w wysokości 263,1 mln zł wyższe o 53,6% r/r (+1,4% k/k)
 • Koszty ryzyka na poziomie: 61 pb w odniesieniu do średniej wartości portfela kredytów (+7 pb r/r)
 • Wskaźniki rentowności i efektywności kosztowej (z wyłączeniem kosztów integracji): ROE 8,8% (+2,1pp r/r), C/I 55,8% (+4,1pp r/r)
 • Współczynnik kapitału Tier 1: 12,78% (+46 pb r/r)

Główne informacje biznesowe dot. III kw.: 

 • Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w III kw. 2019 r. – wzrost o 163,6% r/r (+7,1% k/k)
 • Sprzedaż kont osobistych w III kw. 2019 – wzrost o 28,0% r/r (+20,5% k/k), pozytywnie przyjęta nowa oferta dla klientów detalicznych
 • Uruchomienie nowego systemu bankowości elektronicznej GOonline oraz upgrade aplikacji mobilnej GOmobile, (363 tys. użytkowników mobilnych na koniec III kw.), które razem tworzą jeden spójny ekosystem.

 W samym III kw. zysk netto Grupy wyniósł 114,68 mln zł i jest niższy kwartał do kwartału o 47,1%, na co wpłynęły zdarzenia jednorazowe w II kw. i III kw. W III kw. w związku z wyrokiem TSUE, Bank zawiązał rezerwę wysokości 48,8 mln zł dotyczącą proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, natomiast w II kw. wynik powiększyła jednorazowo sprzedaż działalności faktoringowej (+45 mln zł brutto). Narastająco, po 9 miesiącach, zysk netto Banku wyniósł 493,4 mln zł, zaś po wyłączeniu kosztów integracji zysk netto wyniósłby po III kw. 709,0 mln zł.

– Za nami kwartał pełen wyzwań, w którym naszą uwagę koncentrowaliśmy przede wszystkim na przygotowaniach do migracji systemów operacyjnych. W najbliższy weekend czeka nas finał tej operacji. Jednocześnie mimo ogromnego zaangażowania w ten proces udało się nam odnotować pozytywne dynamiki biznesowe w wielu obszarach. Liczę, że udana integracja informatyczna stworzy nam przestrzeń do osiągnięcia pełnej efektywności biznesowej i generowania wyników odpowiadających naszym aspiracjom i pozycji rynkowej – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Na koniec września 2019 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 527 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej oraz 95 Punktów Obsługi Klienta. Bank obsługiwał 3,8 mln klientów.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat9 miesięcy
do 30.09.2019
9 miesięcy
do 30.09.2018
zmiana r/r
Wynik z tytułu odsetek2 363 4471 453 07962,7%
Wynik z tytułu opłat i prowizji612 610384 67259,3%
Wynik z działalności bankowej3 412 5082 070 53564,8%
Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja(2 170 377)(1 258 927)72,4%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości(340 849)(219 115)55,6%
Wynik na działalności operacyjnej901 282592 49352,1%
Zysk netto493 423319 49954,4%
          przypadający na jedną akcję w zł3,353,61-7,2%
Bilans30.09.201931.12.2018Zmiana
Aktywa razem107 555 619109 022 519-1,3%
Kredyty łącznie (brutto)77 785 29576 595 0821,6%
Zobowiązania wobec klientów83 348 68387 191 708-4,4%
Kapitał własny razem11 046 67610 559 8134,6%
Adekwatność kapitałowa30.09.201931.12.2018Zmiana
Łączny współczynnik kapitałowy15,06%14,63%+43 pb
Współczynnik kapitału Tier 112,78%12,38%+40 pb