Grupa PZU organizatorem I Forum Bezpieczeństwa Zakładów Wytwórczych Energii

Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle energetycznym – to główny cel I Forum Bezpieczeństwa Zakładów Wytwórczych Energii, podczas którego eksperci będą debatować o kierunkach rozwoju energetyki w Polsce.

Organizatorami wydarzenia, które odbędzie się 13 i 14 marca br. w Łodzi, jest PZU LAB, TUW PZUW, PZU SA oraz Urząd Dozoru Technicznego. W konferencji wezmą udział przedstawiciele największych polskich firm, środowisk naukowych i instytucji odpowiedzialnych za dozór techniczny. Uczestnicy dwudniowego forum zaprezentują najlepsze krajowe i międzynarodowe praktyki w tej dziedzinie, a także w ochronie środowiska i personelu.

– Wierzę, że wypracowane podczas Forum rozwiązania zaowocują bezpieczną pracą w przedsiębiorstwach energetycznych oraz zwiększeniem bezpieczeństwa w ich otoczeniu . – mówi Tomasz Huś, prezes zarządu PZU LAB.

W programie forum przewidziano m. in. dyskusje o kierunkach rozwoju energetyki w Polsce, innowacjach, znaczeniu kultury bezpieczeństwa w budowie odporności biznesu, a także panel o cyberbezpieczeństwie w energetyce.

 Energetyka ma znaczący wpływ nie tylko na rozwój całej gospodarki, ale i na codzienne życie każdego z nas. Sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości działania zakładów wytwórczych energii powinny mieć szczególne znaczenie w polityce bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jesteśmy dumni, że TUW PZUW jako ubezpieczyciel największych grup energetycznych w Polsce może przyłożyć do tego procesu swoją cegiełkę. – mówi Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW.

W elektrowniach w Polsce przez lata wypracowano mnóstwo autorskich rozwiązań, które zapewniają bezpieczną eksploatację bloków energetycznych i infrastruktury wspomagającej. Nastąpił przełom technologiczny, który zwiększył dyspozycyjność i optymalizację pracy elektrowni. Przy wielu innowacyjnych rozwiązaniach dużą rolę odegrały prace polskich naukowców i inżynierów. Również wiele rodzimych start-up’ów wykorzystuje nowe rozwiązania, które mogą pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo w elektrowniach.