Idzie jesień zyski niesie

Wakacje oraz wrzesień to momenty, w których budżety domowe większości osób zostały wystawione na ciężkie wydatki. Wyjazdy na urlop, a potem wyprawienie dziecka do szkoły potrafią nadwyrężyć nawet najlepiej skonstruowane finanse. Na szczęście okres ten uległ już zakończeniu, więc teraz dużo łatwiej będzie wygospodarować nadwyżki, które odpowiednio ulokowane pozwolą cieszyć się atrakcyjnym zarobkiem.

Październik powszechnie jest uznawany za dobry okres do oszczędzania pieniędzy. W związku z powyższym warto rozpocząć tą czynność już pierwszego dnia tego miesiąca. Dobrze się składa, gdyż to właśnie od tego momentu do sprzedaży trafiły kolejne serie obligacji skarbowych. Do dyspozycji klientów postawiono papiery o dwu-, trzy-, cztero- i dziesięcioletnim okresie zapadalności, których oprocentowanie w pierwszych okresach odsetkowych waha się od 2 do 2,5 proc. w skali roku.

Szczegółowa charakterystyka oferowanych obligacji wygląda tak:

  • obligacje 2 letnie oferują stałe oprocentowanie w wysokości 2 proc.
  • obligacje 3 letnie pozwalają “zarobić” 2,10 proc. w pierwszych 6 miesiącach, a w kolejnych zysk jest wyliczany na podstawie stopy WIBOR 6M
  • obligacje 4 letnie, w których oprocentowanie uzależnione jest od stopy inflacji powiększonej o marżę w wysokości 1,25 proc. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi ono 2,30 proc.
  • obligacje 10 letnie, gdzie naliczanie odsetek odbywa się w oparciu o stopę inflacji powiększoną o marżę 1,50 proc., przy czym w pierwszym roku parametr ten jest równy 2,50 proc.

Obligacje skarbowe to najbezpieczniejszy sposób pomnażania oszczędności. Wynika to z faktu, że papiery te są gwarantowane przez emitenta, którym jest sam Skarb Państwa. Tym samym ich hipotetyczne niewykupienie oznaczałoby nic innego jak bankructwo naszego kraju, które to w obecnych warunkach rynkowych trudno sobie w ogóle wyobrazić.

Ponadto elementem zachęcającym do ulokowania swoich oszczędności w obligacjach skarbowych może być ich stosunkowo atrakcyjne oprocentowanie (od 2 do 2,50 proc. w zależności od rodzaju obligacji). Powyższe odczyty wyglądają zachęcająco zwłaszcza na tle oprocentowania tradycyjnych lokat bankowych. Przykładowo, parametr ten dla rocznego depozytu na kwotę 5 tys. złotych wynosi dziś 1,48 proc.

Osoby zainteresowane pomnażaniem swoich pieniędzy przy użyciu obligacji skarbowych mogą nabyć te papiery w każdym oddziale banku PKO BP, w punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego tej instytucji, przez infolinię dzwoniąc po numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 oraz na stronie www.zakup.obligacjeskarbowe.pl.

źródło: Jacek Kasperczyk – Analityk porównywarki finansowej Comperia.pl