Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium (“Grupa”) za okres I – III kw. 2015 r. wyniósł 493,5 mln zł (165,7 mln zł w III kw. 2015 r.), co oznacza utrzymanie zarówno rocznych jak i kwartalnych wyników na tym samym poziomie.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku