100 umów o zarządzanie PPK podpisanych przez PKO TFI!

  • Pierwsze 100 umów o zarządzanie PPK podpisanych!

  • To blisko 50 tys. pracowników, którzy mogą przystąpić do PPK z PKO TFI.

  • Przez pierwszy roku funkcjonowania PPK, PKO TFI rezygnuje z pobierania opłaty za zarządzanie.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podpisało pierwsze 100 umów z przedsiębiorstwami o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Klienci doceniają m.in. aktywne wsparcie osobowe i technologiczne przy wdrożeniach, zapewnienie sieci obsługi posprzedażowej zarówno on-line jak i tradycyjnej w blisko 1200 placówkach PKO Banku Polskiego oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami cyklu życia przez stabilny zespół zarządzających.

– Pracownicze Plany Kapitałowe to nie tylko długoterminowy biznes, zgodny z misją i strategią Grupy PKO Banku Polskiego, ale także znakomita okazja do edukacji ekonomicznej Polaków. PPK dają szansę na wyrobienie i utrwalenie nawyków oszczędzania i inwestowania przez miliony uczestników tego programu. Do ich dyspozycji oddajemy zarówno nowoczesne narzędzia internetowe, jak i rozległą sieć swoich placówek, co dodatkowo będzie sprzyjać upowszechnianiu PPK – ocenia Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO Banku Polskiego.

Uchwalona pod koniec ub.r. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych od 1 lipca br. zaczęła obowiązywać firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Już wcześniej zresztą ruszyła wielka machina spotkań, prezentacji, przetargów i szkoleń.

– Mamy już pierwszych 100 umów o zarządzanie PPK. Bardzo cieszy to, że coraz więcej firm decyduje się nie czekać z decyzjami, co pozwala – przy naszym pełnym wsparciu – na spokojnie przygotować wdrożenie PPK. Oczywiście, trzeba liczyć się z tym, że większość firm pierwsze składki przekaże dopiero pod koniec roku. Odpowiednio wczesne przygotowanie się do tej operacji i wsparcie nowoczesnej aplikacji i-PPK pomoże w tym by była to już tylko formalność– komentuje Łukasz Kwiecień, wiceprezes Zarządu PKO TFI.

PPK w PKO TFI oparte są o fundusz parasolowy PKO Emerytura – sfio – fundusz cyklu życia, który działa w oparciu o subfundusze inwestycyjne zdefiniowanej daty. Inwestycje uczestnika automatycznie dopasowują się do jego wieku, tzn. im bliżej 60. roku życia, tym więcej środków pracuje w bezpieczniejszych instrumentach finansowych. Przez pierwszy roku funkcjonowania PPK, PKO TFI rezygnuje z pobierania opłaty za zarządzanie. Więcej na https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/

Dla uczestników PPK Towarzystwo oferuje dodatkowo wielokrotnie nagradzany przez media m.in. za wyniki zarządzania, Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKE+IKZE) ze specjalną jednostką uczestnictwa z atrakcyjnym poziomem opłat za zarządzanie.

ŹRÓDŁOPKO Bank Polski